Zagreb, 26. siječnja 2022. (GIA) – Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu od 1. siječnja 2022. godine preuzima vođenje Upisnika dobavljača poljoprivrednog sjemena, Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala i Upisnik uzorkivača poljoprivrednog sjemena.

Kako bi se pravodobno osigurala provedba svih propisa u području sjemenarstva i rasadničarstva, Ministarstvo poljoprivrede obavještava sve uzorkivače sjemena i dobavljače sjemena i sadnog materijala koji se bave proizvodnjom, doradom, stavljanjem na tržište i uvozom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, te održavanjem sorti poljoprivrednog bilja, o obvezama koje proizlaze iz novog Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 110/21) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Novi Zakon uređuje područje sjemenarstva i rasadničarstava u Republici Hrvatskoj te je stupio na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu od 1. siječnja 2022. godine preuzima vođenje Upisnika dobavljača poljoprivrednog sjemena, Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala i Upisnik uzorkivača poljoprivrednog sjemena.

Pravne i fizičke osobe koje su upisane u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala u skladu s Pravilnikom o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala (»Narodne novine«, br. 29/08, 21/09, 37/09 i 24/17) ostaju upisane do 30. lipnja 2022. godine, uz obvezu da se do tog roka podnesu zahtjevi za ponovni upis u navedene upisnike.

Pravne i fizičke osobe koje ne podnesu zahtjev za upis u upisnike dobavljača i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala do 30. lipnja 2022. godine u skladu sa zakonskim odredbama brisat će se iz navedenih upisnika.

Dobavljači koji su upisani u Upisnik dobavljača sjemena i Upisnik dobavljača sadnog materijala zahtjev za ponovni upis podnose na obrascima 1., 2. i 3. iz Priloga I.  Pravilnika o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala  (»Narodne novine«, broj 8/22) (u daljem tekstu: Pravilnik) te dostavljaju u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu, Centru za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Usorska 19, Osijek. Uvjeti za upis u Upisnik dobavljača sjemena i Upisnik dobavljača sadnog materijala propisani su odredbama članka 12. stavka 1. Zakona.

Uzorkivači sjemena zahtjev za ponovni upis podnose na obrascu 4. iz Priloga I.  Pravilnika te dostavljaju u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu, Centru za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Usorska 19, Osijek. Uvjeti za upis u Upisnik uzorkivača sjemena propisani su odredbama članka 12. stavka 2. Zakona.

Obrasce za upis u Upisnik dobavljača sjemena, Upisnik dobavljača sadnog materijala i Upisnik uzokrivača sjemena možete potražiti na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede na FIS portalu u dijelu Upisnici/Sjeme i sadni materijal na poveznici http://fisportal.mps.hr/hr/sve/upisnici/, kao i na mrežnim stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede Foto: pixabay

Objavljeno 26. siječnja 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM.