Udruga GLAS PODUZETNIKA je nekoliko dana nakon osnivanja od Gradskog ureda za opću upravu dobila rješenje o upisu u registar udruga te može početi s poslovanjem. U prvom periodu fokus Udruge bit će na preostalim zahtjevima i provedbi postojećih mjera

 Zagreb, 9. travnja 2020. – „Udruga je sad registrirana, u tijeku je validacija prijava, kako bismo mogli potvrditi članstvo svim prijavljenima, kojih ima preko 4.000 u prvih pet dana. Dugoročni nam je cilj sudjelovati u radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i biti glas poduzetnika, pogotovo mikro i malih poduzetnika, samostalnih djelatnosti te zaposlenika u segmentu malog i srednjeg poduzetništva“, istakao je Hrvoje Bujas, predsjednik Glasa poduzetnika. „Glas Poduzetnika je reprezentativni predstavnik praktično 70 % privatnog sektora te vjerujemo da se nadopunjujemo s HUP-om koji okuplja uglavnom velike tvrtke. Udruženja poput Glasa Poduzetnika postoje u svim velikim ekonomijama – u Sjedinjenim Američkim Državama već 80 godina postoji National Small Business Association, a u Njemačkoj postoji Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD) i te organizacije imaju desetke tisuća članova. U ovoj velikoj krizi svi smo imali priliku vidjeti da je organizacija poput Glasa Poduzetnika nužno potrebna u našem društvu.“

Glavni ciljevi udruge definirani u Statutu su promicanje i zaštita interesa mikro, malog i srednjeg poduzetništva u RH te njihovih zaposlenika, definiranje i promicanje mjera kojima bi se unaprijedila poduzetnička klima u RH, stvaranje primjerenijeg i poticajnijeg institucionalnog okruženja za razvoj mikro, malog i srednjeg poduzetništva, stvaranje i promicanje poduzetničke klime, optimizacija učinkovitosti državnog aparata sa svrhom dugoročne održivosti gospodarstva i pružanja kvalitetnijih usluga građanima i Unapređenje razvoja i kvalitete društva u cijelosti.

Za članstvo u Udruzi GLAS PODUZETNIKA neće se naplaćivati članarina, a svoje aktivnosti Udruga će financirati donacijama i komercijalnom djelatnošću. Udruga će uskoro javno objaviti i detaljan dokument s ciljevima definiranim za kratki, srednji i dugi rok.

U međuvremenu, nakon objavljenog travanjskog paketa mjera, Udruga GLAS PODUZETNIKA svoje trenutačne aktivnosti fokusira u četiri pravca – zahtjev prema bankama i leasing kućama za zamrzavanje kredita i kamata na rok od 12 mjeseci, zahtjev za otpis najamnina i komunalnih naknada od strane jedinica lokalne samouprave, zahtjev za ukidanje parafiskalnih nameta od strane države, te podršku članovima i Vladi RH u provedbi mjera i rješavanju otvorenih pitanja.

Udruga je među svojim članovima provela dvije zanimljive ankete – prva je bila o očekivanjima članova od Hrvatske turističke zajednice u ovoj krizi i u periodu oporavka koji slijedi, a druga je bila o mišljenju poduzetnika o tome kako bi trebao izgledati teritorijalni ustroj Hrvatske u skoroj budućnosti.

Prvo nas je zanimalo koji su stavovi poduzetnika prema ogromnoj mreži od preko 300 turističkih zajednica. S obzirom da je turizam jako pogođena gospodarska grana koja čini 20 % hrvatskog BDP-a, vjerujemo da su mišljenja vezana uz tu temu od strateškog značaja. Na pitanje što očekuju od turističkih zajednica čak 82 % poduzetnika nema nikakvih očekivanja jer misle da su turističke zajednice potpuno beskorisne. Nešto više od 9 % gaji neke nade i smatra da bi se trebale pokrenuti ciljane marketinške akcije prema bazenima turista koji dolaze vlastitim prijevozom. Još 5 % smatra da bi turističke zajednice prvo trebalo radikalno reorganizirati, a 3 % ispitanika brine samo o tome da kratkoročno ispune svoja obećanja o smanjivanju članarina. S obzirom na te rezultate, jasno je da će i Udruga Glas poduzetnika imati posebnu odgovornost potaknuti javnost, Vladu RH i nadležno ministarstvo da dobro razmisle kako optimizirati ovaj vrlo važan poslovni sektor i iz njega izvući maksimum, budući da ovakav sustav turističkih zajednica očigledno nije dorastao trenutačnoj situaciji.

Pitanje broja jedinica lokalne samouprave nije novo. Stručnjaci godinama upozoravaju na ogroman broj jedinica lokalne samouprave, koji je neproporcionalno velik za broj stanovnika i samo veličinu zemlje. Udruga Glas poduzetnika smatra da je ovo idealan trenutak da se ta tema ponovno aktualizira i da se konačno donesu neke odluke koje bi mogle povećati šansu za dugotrajni prosperitet Hrvatske. Zanimljivo je da je upravo na ovu anketu u vrlo kratkome roku od nekoliko sati odgovorio do sada najveći broj ispitanika – gotovo dvije tisuće. To pokazuje koliko je ovo pitanje bitno i koliki broj ljudi smatra da se hitno mora riješiti. Na pitanje smatraju li da se broj županija, općina i gradova treba smanjiti odgovori su bili vrlo jasni. Ukupno 97 % ispitanika misli da se broj jedinica lokalne samouprave mora smanjiti. Njih 75 % smatra da bi trebali imati 4-5 županija i 100 do 200 gradova, a preostalih 22 % smatra da treba ukinuti sve koje se ne mogu samofinancirati. Od preostalih 3 % njih samo 1 % smatra da broj treba ostati isti, a u 2 % se nalazi niz različitih odgovora od kojih je svaki zasebno zanemariv. Ovakvi rezultati potvrđuju i dosadašnja istraživanja, ali na još ekstremniji način, vjerojatno potenciran samim utjecajem trenutne krize. „S obzirom na rijetko viđenu jedinstvenost u odgovorima, nadamo se da će i politika uvidjeti da će biti neizbježno pokrenuti proces teritorijalnog preustroja i optimizacije lokalne samouprave čim prije“, naglasili su iz udruge Glas poduzetnika.

Podsjetimo, inicijativa GLAS PODUZETNIKA pokrenuta je kao samoorganizacija građana, mahom malih poduzetnika, a nakon objave prvog paketa gospodarskih mjera Vlade koje su pokretači ocijenili nedostatnima. Budući da je u manje od 15 dana okupio više od 100.000 poduzetnika, obrtnika, samozaposlenih i zaposlenika privatnog sektora te privukao veliku medijsku pozornost svojim beskompromisnim zahtjevima i istupima, GLAS PODUZETNIKA se pozicionirao kao relevantan čimbenik u javnim raspravama vezanim za određivanje novog gospodarskog smjera Hrvatske. Isto je potvrdila i Vlada RH koja je, unutar drugog paketa gospodarskih mjera, usvojila neke od prijedloga inicijative te time potvrdila njezin neosporan utjecaj. Na zahtjev članova Inicijative,  osnovana je Udruga GLAS PODUZETNIKA koja je u nekoliko dana od osnivanja zaprimila više od 4.000 zahtjeva za članstvo.