ZAGREB, 24. svibnja 2022. – „Kako Krademo?“ prvo je sveobuhvatno istraživanje provedeno od Udruženja ovlaštenih istražitelja prijevara Hrvatska, lokalnog ogranka ACFE (Association of Certified Fraud Examines), o vrstama i načinima prijevara u hrvatskom gospodarskom okruženju.

Istraživanje upućeno na adrese više od 3.500 ispitanika u detalje ispituje 124 slučaja prijevare u 16 različitih sektora gospodarstva u posljednje dvije godine. Ukupna zabilježena šteta je veća od 165 milijuna kuna, a procjenjuje se da je i do 13% ukupnih prihoda izgubljeno uslijed prijevarnih radnji.

Tipični hrvatski prevarant je muškarac, ima dugi staž u organizaciji koja je žrtva prijevare, te ima oko 50 godina starosti, u više od dvije trećine slučajeva naš počinitelj ima i suučesnike. Medijan gubitka po oštećenoj organizaciji je oko 750.000kn, a tipična prevara traje osam mjeseci prije nego što bude otkrivena. Protupravno prisvajanje imovine je najčešći oblik prijevare (52% slučajeva), potom mito i korupcija (31%), dok je treći i brzorastući oblik prijevare računalni/kibernetički kriminal (22%). Tri četvrtine prijevara obuhvaćenih istraživanjem prijavljeno je u privatnom sektoru, dok ostatak otpada na državni i javni sektor.

Svega 22% prijevara je otkriveno dojavom ili pritužbom, a u odnosu na međunarodne iskustva, ispodprosječni smo u menadžerskim kontrolnim mehanizmima. Čak 13% svih prevara je otkriveno slučajno, polovica organizacija ne posjeduje kontrolne mehanizme za otkrivanje prijevara, a svega 7% organizacija je u trenutku prijevare imalo SOS telefon ili drugi formalni mehanizam prijavljivanja.

Cjelovito istraživanje „Kako Krademo?“ dostupno je svim zainteresiranima na web stranicama udruge, na adresi acfehrvatska.hr. Istraživanje „Kako Krademo?“ provedeno je uz pomoć Compinga i SAS-a.

Izvor: ASCE foto: pixabay

Objavljeno 24. svibnja 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM