Zagreb, 30. rujna 2020. (HNB) – Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) u kolovozu su se smanjili za 0,5 milijardi kuna (na osnovi transakcija). U ukupnim plasmanima rast ukupnih kredita u kolovozu (na osnovi transakcija) u odnosu na osmi mjesec prošle godine usporio se pak na 3,9 posto, s 4,4 posto godišnjeg rasta u srpnju, podaci su iz novoga Komentara monetarnih kretanja HNB-a za kolovoz ove godine.

Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa kredita, što uključuje i prodaje kredita u visini ispravka njihove vrijednosti. U kolovozu su se u odnosu na srpanj najviše smanjili krediti trgovini i prerađivačkoj industriji, što je ujedno usporilo rast kredita poduzećima na godišnjoj razini s 5,5 posto u srpnju na 4,7 posto u kolovozu, kao i rast ukupnih kredita.

Ukupni krediti, nominalno, u kolovozu su iznosili 228,3 milijuna kuna, s tim da su krediti kućanstvima dosegnuli 135,2 milijuna kuna, a poduzećima 84,8 milijuna kuna. Kada je riječ o stanovništvu, godišnji rast kredita ovom sektoru blago se usporio, s 3,9 posto u srpnju na 3,8 posto u kolovozu, čemu je pridonijelo usporavanje rasta gotovinskih nenamjenskih kredita (s 2,8 posto na 2,0 posto), dok se rast stambenih kredita nastavio ubrzavati (s 8,0 posto na 8,3 posto) pod utjecajem zaduživanja u svrhu obnove stambenih jedinica oštećenih u potresu. Pritom se mjesečni rast stambenih kredita (kolovoz u odnosu na srpanj) usporio na 0,4 posto, dok su gotovinski nenamjenski krediti zabilježili pad od 0,2 posto. 1

Više pročitajte na linku: https://www.hnb.hr/-/komentar-monetarnih-kretanja-za-kolovoz-2020-

Komentar platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja za drugo tromjesečje 2020.

U drugom je tromjesečju 2020. na tekućem i kapitalnom računu platne bilance ostvaren manjak od 0,3 milijarde eura, što je primjetno pogoršanje u odnosu na uravnotežen saldo zabilježen u istom razdoblju prethodne godine, navodi se u Komentaru platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja za drugo tromjesečje 2020. Promatraju li se posljednja četiri tromjesečja, višak na tekućem i kapitalnom računu platne bilance u razdoblju do kraja lipnja 2020. iznosio je 5,6 posto BDP-a, što je za 0,8 postotnih bodova više nego u cijeloj 2019. godini.

Na financijskom računu platne bilance zabilježen je neto odljev kapitala od 0,2 milijarde eura, što je za 0,4 milijarde eura manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Neto odljev kapitala rezultirao je blagim poboljšanjem stanja neto međunarodnih ulaganja, i to zahvaljujući smanjenju neto dužničkih obveza domaćih sektora.

Na kraju lipnja 2020. stanje neto međunarodnih ulaganja iznosilo je ‒26,4 milijarde eura. Međutim, zbog snažnog pada nominalnog BDP-a u drugom tromjesečju, relativni se pokazatelj pogoršao, te je na kraju lipnja iznosio ‒51,0 posto BDP-a, što je za 2,0 postotna boda više negoli na kraju prvog tromjesečja. Stanje neto međunarodnih ulaganja jednako je razlici između inozemne imovine i inozemnih obveza domaćih sektora na kraju razdoblja. Negativna vrijednost stanja neto međunarodnih ulaganja pokazuje da su inozemne obveze hrvatskih rezidenata veće od njihove inozemne imovine. Obuhvaćeni su imovina i obveze na osnovi dužničkih instrumenata, vlasničkih ulaganja, financijskih izvedenica i ostalo.

Više pročitajte na linku: https://www.hnb.hr/-/komentar-platne-bilance-i-me-unarodnih-ulaganja-za-drugo-tromjesecje-2020-