ZAGREB, 8. prosinca 2021. (GIA) – Kvaliteta korporativnog upravljanja bila je tema današnjeg okupljanja gospodarske zajednice na konferenciji Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) „Korporativno upravljanje u Hrvatskoj – Održiva poduzeća kao jamac ekonomskog rasta“, a tom prilikom dodijeljena su i priznanja najboljim društvima – izdavateljima vrijednosnih papira uvrštenima na uređeno tržište za najbolju usklađenost s novim Kodeksom korporativnog upravljanja prema pokazateljima za 2020. godinu. Dobitnici priznanja su Atlantic grupa d.d. na Vodećem tržištu, Hrvatska poštanska banka d.d. na Službenom tržištu i Modra špilja d.d. na Redovitom tržištu.

Analiza Godišnjeg izvještaja o korporativnom upravljanju se osim sveukupne analize usklađenosti s Kodeksom dodatno usredotočila na određena područja korporativnog upravljanja društava kao što su: ocjena uprave i nadzornog odbora, neovisnost članova nadzornog i revizijskog odbora, područje sukoba interesa, unutarnje kontrole, spolne raznolikosti, politike primitaka i tzv. ESG politike, odnosno okolišne, društvene i upravljačke faktore. Kriteriji za odabir najboljih bili su usklađenost izdavatelja po pojedinom poglavlju Kodeksa, ali uzimajući u obzir i potpunu usklađenost s odredbama Kodeksa te broj zaposlenih u društvu – izdavatelju.

Izvještavanje o korporativnom upravljanju prvi je okvir dobilo 2007. kada su Hanfa i Zagrebačka burza usvojile prvi Kodeks korporativnog upravljanja namijenjen društvima čije su dionice uvrštene na uređeno tržište kapitala u Hrvatskoj. On se s vremenom mijenjao, a 2019. usvojen je novi Kodeks koji je na hrvatsko tržište kapitala donio najbolju europsku praksu korporativnog upravljanja. Godina 2020. bila je prva godina izvještavanja nakon početka primjene novog Kodeksa kojim su postavljeni novi standardi upravljanja i transparentnosti poslovanja dioničkih društava čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze, a što će dugoročno doprinijeti i većoj transparentnosti na tržištu kapitala te boljem dijalogu između izdavatelja i tržišta.

Novi Kodeks, između ostalog, zahtijeva od domaćih društava veću odgovornost i nezavisnost upravljačkih tijela, usvajanje i objavu pravilnika ponašanja za sve zaposlenike i menadžment društva, ukida varijabilne bonuse povezane s uspješnošću društva za članove nadzornih odbora te određuje rokove u kojima članovi uprava ne mogu prodavati vrijednosne papire koje su dobili kao nagradu za poslovne rezultate. Također obvezuje izdavatelje na dugoročno veću zastupljenost žena u upravnim i nadzornim odborima, osigurava komunikaciju s manjinskim dioničarima i traži da izdavatelji kroz svoja poslovna izvješća objavljuju svoje društveno odgovorne aktivnosti, ne samo ekološke već i one u vezi s poštivanjem ljudskih prava, zaštitom od korupcije i sl.

Prema podacima dostavljenima Hanfi za 2020. godinu izdavatelji dionica na domaćem tržištu kapitala najviše su usklađeni s poglavljima „Vodstvo“, njih 69 posto, i „Dioničari i glavna skupština“, također njih 69 posto, dok je najmanja razina usklađenosti iskazana s poglavljima „Primici članova uprave i nadzornog odbora“, njih 50 posto, i „Imenovanje članova uprave i nadzornog odbora“, njih 38 posto, što govori da u tim područjima postoji najviše prostora za daljnji napredak. No iako su izdavatelji dionica u 2020. najmanje usklađeni s poglavljem „Primici članova uprave i nadzornog odbora“, važno je napomenuti da je upravo u tom poglavlju vidljiv najveći godišnji napredak i najznačajnije povećanje usklađenosti, a značajno poboljšanje vidljivo je i u poglavlju „Nadzorni odbor i njegovi odbori“. Nakon provedene analize usklađenosti, razvidno je poboljšanje usklađenosti po većini poglavlja, osim kod poglavlja „Imenovanje članova uprave i nadzornog odbora“, no za očekivati je daljnji napredak u godinama koje su pred nama.

Osim primjene novog Kodeksa korporativnog upravljanja na temelju kojeg je napravljen ovogodišnji izvještaj, pred društva čije su dionice uvrštene na uređeno tržište kapitala u posljednjih nekoliko godina postavljeni su i brojni drugi zakonski zahtjevi čija primjena ima za cilj povećanje transparentnosti, zaštitu ulagatelja i usvajanje okolišnih, društvenih i upravljačkih standarda koji postaju sve važniji. Primjena novih načela Kodeksa na hrvatsko tržište dovodi najbolju europsku praksu korporativnog upravljanja, a najveći je naglasak upravo na odgovornosti upravljačkih i nadzornih struktura društava u odnosu na njihovu stručnost, neovisnost, nagrađivanje, odnos prema samom društvu, dioničarima i svim ključnim dionicima. Sve će to dugoročno doprinijeti povjerenju na tržištu kapitala i većoj zaštiti samih ulagatelja.

Izvor: Hanfa Fotografije: Jutarnji list

Objavljeno 8. prosinca 2021. Sva prava pridržana PoslovniFM.