Zagreb, 12. listopada 2020. – 12. listopada 2020. održana je druga sjednica Vijeća za energetsku tranziciju na kojoj su sudjelovali, a na poziv Predsjednika Republike Hrvatske, predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Članovi Vijeća za energetsku tranziciju na čelu s posebnim savjetnikom Predsjednika za energiju i klimu dr. sc. Julija Domca izradili su smjernice za programiranje Operativnih programa za financijsku perspektivu 2021. – 2027. i Plana za korištenje Fonda za oporavak u namjeri poticanja potrebnih reformi, ubrzavanja investicija i stvaranja uvjeta za održivi gospodarski razvoj u skladu s EU Zelenim planom.

Ciljevi ovog dokumenta definiraju nove modele razvoja Republike Hrvatske, a u kontekstu Europskog zelenog plana. Predložene su konkretne aktivnosti kroz koje je moguće ostvarenje vizije te dani odgovori na pitanja kako financirati ostvarenje vizije i kako potaknuti interes privatnog poduzetništva za ulaganja u zelene projekte.

Europski zeleni plan transformira Europu u napredno i moderno društvo. Hrvatska mora pratiti smjernice i ići u korak osiguravanja klimatske neutralnosti do 2050. Stručnost imamo, političku volju pokazujemo kao i spremnost na suradnju i povezivanje kako među sektorima tako i među političkim strankama. Uz višegodišnji financijski okvir novac nam je na raspolaganju i iz Plana oporavka. Next Generation EU je prilika za buduće generacije, ali i našu generaciju. Zeleno, održivo i socijalno pravedno uz transparentnu provedbu svih projekata i trošenje dostupnih sredstava mora nam biti na prvom mjestu. poruka je Predsjednika Milanovića na konferenciji za medije održanoj poslije sjednice Vijeća za energetsku tranziciju

Hrvatska mora žurno usvojiti ambicioznu Nacionalnu razvojnu strategiju – Hrvatska 2030, koja će se temeljiti na klimatskoj neutralnosti do 2050. godine i ciljevima održivog razvoja s fokusom na jačanje domaće proizvodnje. Potrebno je značajno podići razinu efikasnosti procesa programiranja i pojednostaviti procedure. Upravo zato Vijeće predlaže uvođenje i nacionalnog modela vrednovanja rada svih tijela koji će biti vezan za postotak apsorpcije alociranih sredstava. EU sredstva koja su na raspolaganju treba pametno uložiti na način da njime mobiliziramo sredstva privatnog sektora i građana te da tako zajedno stvaramo novu vrijednost ovdje, lokalno, za nas. To nije novac za jednokratnu i kratkoročnu potrošnju. EU novac treba biti katalizator promjena i sredstvo za promjene hrvatskog društva na bolje za ljude, održivo, prilagođeno klimatskim promjenama i otporno na svaku krizu, naglasio je dr. sc. Julije Domac.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU pokazalo je spremnost na suradnju te je zaključeno da će Vijeće i nadalje usko surađivati s ministrima Vlade usmjeravajući ih kroz preporuke za što brži oporavak u smjeru zelene i energetske tranzicije.