Zagreb, 19. siječnja 2021. (Fina) – Poduzetnici Velike Gorice, njih 1.768, u 2019. godini imali su 12.924 zaposlena, što je u odnosu na 2018. godinu povećanje broja zaposlenih za 649 ili 5,3%. U razdoblju od 2010. do 2019. godine, povećali su ukupne su prihode za 220,1%, s ostvarenih 6,3 milijarde kuna u 2010. godini, na gotovo 14,0 milijardi kuna u 2019. godini.  Konsolidirani financijski rezultat u 2019. godini u iznosu od 558,7 milijuna kuna, 16,3% je veći u odnosu na 2018. godinu. 

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Velikoj Gorici u 2019. godini ((iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)

Prosječna mjesečna neto plaća obračunana zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Velikoj Gorici, u 2019. godini, iznosila je 7.260 kuna i 22,5% je veća u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću obračunanu zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem na području Zagrebačke županije (5.927 kuna) i 24,8% veća u odnosu na prosjek na razini zaposlenih kod poduzetnika u RH (5.815 kuna).

Broj poduzetnika, zaposlenih, ukupni prihodi i neto dobit poduzetnika u Velikoj Gorici, u 2019. godini (iznosi u tisućama kuna)

Veliki je udio poduzetnika sa sjedištem u Velikoj Gorici u broju poduzetnika Zagrebačke županije, i to u broju poduzetnika 19,6%, u broju zaposlenih 20,6%, u ukupnim prihodima 24,1%, u dobiti razdoblja 22,9% te u izvozu 16,5%. U usporedbi s poduzetnicima u drugim gradovima i općinama RH, poduzetnici Velike Gorice su šesti po ukupnim prihodima i neto dobiti, osmi po broju zaposlenih i deveti po broju poduzetnika.

TOP 10 poduzetnika sa sjedištem u Velikoj Gorici prema ukupnim prihodima u 2019. godini (iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)

Među poduzetnicima sa sjedištem u Velikoj Gorici, prema ukupnim prihodima u 2019. godini, prvi je LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. s 5,9 milijardi kuna (udio od 42,0% u ukupnim prihodima poduzetnika županije). Društvo je ostvarilo i najveću dobit razdoblja, u iznosu od 345,9 milijuna kuna te imalo najviše zaposlenih (2.266). Druga po visini prihoda je ZUBAK GRUPA d.o.o. Najveći izvoznik je Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., sa 758,5 milijuna kuna prihoda od izvoza.

Analiza poslovanja poduzetnika Velike Gorice u 2019. godini prema područjima djelatnosti, pokazala je da su prema broju poduzetnika, zaposlenih, ukupnim prihodima i ostvarenoj dobiti, najznačajnije djelatnosti trgovina, prijevoz i skladištenje, prerađivačka industrija, građevinarstvo i stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti.