Zagreb, 7. travnja 2021. (Fina) – Poduzetnici na području Urbane aglomeracije Rijeka ostvarili su 173,5% veću neto dobit u 2019. u odnosu na 2018. godinu, dok je na razini Primorsko-goranske županije neto dobit u 2019. u odnosu na 2018. godinu, bila veća za 75,5%.

Na području 10 gradova i općina obuhvaćenih Urbanom aglomeracijom Rijeka, u 2019. godini sjedište je imao 7.691 poduzetnik s 42.726 zaposlenih. Ostvarili su ukupne prihode od 27,7 milijardi kuna, što je 7,6% više u odnosu na 2018. godinu te ukupne rashode u iznosu od 26,6 milijardi kuna, što 5,3% više. U 2019. godini poduzetnici Urbane aglomeracije Rijeke ostvarili su pozitivan konsolidirani financijski rezultat (neto dobit) u iznosu od 826,7 milijuna kuna što je za 173,5% više u odnosu na 2018. godinu (302,3 milijuna kuna).

Osnovni financijski rezultati poduzetnika na području Urbane aglomeracije Rijeka i poduzetnika Primorsko-goranske županije u 2019. godini                                  (iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)

Usporedba rezultata poduzetnika obuhvaćenih Urbanom aglomeracijom Rijeka od  2015. (osnovana u rujnu) do 2019. godine, s rezultatima poduzetnika na razini Primorsko-goranske županije, pokazala je da je broj poduzetnika rastao približno isto na razini oba skupa, 19,3% na razini PGŽ-a, a 19,6% na razini UAR-a, dok su broj zaposlenih, ukupni prihodi, ukupni rashodi, dobit razdoblja, neto dobit i izvoz više rasli kod poduzetnika na razini županije u odnosu na poduzetnike na razini aglomeracije. Kod poduzetnika na razini UAR-a više je rastao uvoz (62,5%) i prosječne mjesečne neto obračunane plaće (19,8%), dok je na razini PGŽ-a uvoz rastao 33,4%, a plaće 17,8%. 

Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 21. rujna 2015. godine ustrojena je Urbana aglomeracija Rijeka (UAR) koja obuhvaća 10 jedinica: gradove Rijeku, Kastav, Kraljevicu i Opatiju te općine Čavle, Klanu, Kostrenu, Lovran, Mošćeničku Dragu i Viškovo. Na području obuhvaćenom Urbanom aglomeracijom Rijeka, u 2019. godini bio je 7.691 poduzetnik što je povećanje za 9,5% u odnosu na 2018. godinu (7.021 poduzetnik).

Među poduzetnicima Urbane aglomeracije Rijeka, prema ukupnim prihodima i dobiti razdoblja u 2019. godinu najbolje je društvo PLODINE d.d. iz Rijeke, s 3,1 milijardu kuna. Najbolji izvoznici su JGL d. d. (417,6 milijuna kuna), MEETING POINT CROATIA d. o. o. (272,5 milijuna kuna) i BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. (268,7 milijuna kuna), svi iz Rijeke.

Rang lista TOP 10 poduzetnika prema DOBITI RAZDOBLJA na razini UAR-a u 2019. godini (iznosi u tisućama kuna)

PLODINE d.d. (3.381) i JADROLINIJA (2.162), poduzetnici su sa sjedištem u Rijeci odnosno u Urbanoj aglomeraciji Rijeka, s najviše zaposlenih, čiji je udio u broju zaposlenih na razini aglomeracije 13%.

TOP 10 poduzetnika prema dobiti razdoblja, čije je sjedište u jednom od gradova/općina UAR-a, u 2019. godini imali su 5.697 zaposlenih što je udio od 13,3% u broju zaposlenih kod poduzetnika UAR-a, ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 6,6 milijardi kuna ili udio od 23,7% u ukupnim prihodima poduzetnika UAR-a te dobit razdoblja u iznosu od 406 milijuna kuna ili 25,8% ukupne dobiti razdoblja poduzetnika UAR-a.

Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Rijeci (5.848 kuna), a slijede poduzetnici u Opatiji (5.783 kune), Kastvu (5.644 kune), Kraljevici (5.378 kuna) i Klani (4.912 kuna). Najniža mjesečna prosječna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika u općini Mošćenička Draga (3.853 kune).

Za usporedbu, prosječna mjesečna obračunana neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH u 2019. godini je iznosila 5.815 kuna. Iznad toga prosjeka samo su poduzetnici sa sjedištem u Rijeci (0,6%), dok su poduzetnici u svim ostalim gradovima i općina obuhvaćenim Urbanom aglomeracijom Rijeka zaposlenima obračunali nižu plaću od prosjeka na razini RH.