Zagreb, 7. siječnja 2021. (Fina) – Poduzetnici Vukovarsko-srijemske županije, njih 2.180, u 2019. godini imali su 20.139 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 2.297 ili 12,9%.

Poduzetnici županije ostvarili su u 2019. godini ukupne prihode u iznosu od 19,6 milijardi kuna (rast od 3,7%), ukupne rashode od 18,8 milijardi kuna (rast od 4,2%), dobit razdoblja u iznosu od 923,9 milijuna kuna (rast od 12,2%), gubitak razdoblja od 319,2 milijuna kuna (rast od 176,6%) te neto dobit od 604,6 milijuna kuna (pad od 14,6%). 

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu znatno su se povećale u odnosu na prethodnu godinu, i to za 43,3%. Uvoz je povećan za 18,3%, a izvoz smanjen za 12,7%, s tim da je trgovinski suficit 5,5 milijardi milijuna kuna (pad od 17,1%). Prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 4.417 kuna, što je 4,6% više u odnosu na 2018. godinu.

Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika sa sjedištem u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2019. godini iznosila je 4.417 kuna, što je 4,6% više u odnosu na 2018. godinu (4.224 kune), ali i 24,0% manje u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.815 kuna).

Na rang listi gradova i općina Vukovarsko-srijemske županije Vinkovci su prvi po broju poduzetnika (680) i broju zaposlenih (8.294), dok je Vukovar, županijsko središte, prvi po ostvarenom ukupnim prihodima (10,1 milijardi kuna) i iskazanoj neto dobiti (504,5 milijuna kuna).

Vukovarsko-srijemska županija, u odnosu na druge županije, na 16.-om je mjestu prema broju poduzetnika, na 12.-om mjestu prema broju zaposlenih kod poduzetnika, na 8.-om mjestu prema ukupnim prihodima te na 11.-om mjestu prema neto dobiti. Prema pokazatelju produktivnosti rada mjerenim odnosom ukupnih prihoda i broja zaposlenih Vukovarsko-srijemska županija je na 2.-om mjestu, prema pokazatelju produktivnosti rada mjerenim odnosom neto dobiti i broja zaposlenih je na 6.-om mjestu, a prema ekonomičnosti poslovanja na 12.-om mjestu.

Vukovarsko-srijemska županija, u odnosu na druge županije, na 16. je mjestu prema broju poduzetnika, na 12. prema broju zaposlenih kod poduzetnika, na 8. mjestu prema iskazanim ukupnim prihodima te na 11. mjestu prema ostvarenoj neto dobiti. 

Najveće prihode u 2019. godini među poduzetnicima sa sjedištem u Vukovarsko-srijemskoj ostvarila su društva PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. iz Vukovara i BOSO d.o.o. iz Vinkovaca, dok su prema dobiti razdoblja najbolja društva PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. i ENERGIA NATURALIS d.o.o. iz Vukovara.