Zagreb, 27. siječnja 2021. (Fina) – U 2019. godini poduzetnici Virovitice ostvarili su 1,87 milijardi kuna ukupnih prihoda, što je u odnosu na 2018., rast od 19,0% i ukupne rashode od 1,83 milijarde kuna, što je rast od 20%. Poduzetnici Virovitice iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u 2019. godini, u iznosu od 24,9 milijuna kuna, što je 29,1% manje u odnosu na ostvarenu neto dobit u 2018. godini.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunana zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Virovitici, u 2019. godini iznosila je 4.350 kuna i 0,7% je manja u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću obračunanu zaposlenima kod poduzetnika na području Virovitičko-podravske županije (4.382 kuna).

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Virovitici u 2019. godini (iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)

Udio poduzetnika sa sjedištem u Virovitici u 2019. godini, u broju poduzetnika Virovitičko-podravske županije, bio je 38,2%, u broju zaposlenih 39,6%, u ukupnim prihodima 37,5%, u ukupnim rashodima 38,0%, u dobiti razdoblja 31,2% i u gubitku razdoblja 44,9%.

TOP 10 poduzetnika sa sjedištem u Virovitici prema ukupnom prihodu u 2019. godini (iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)

Među poduzetnicima sa sjedištem u Virovitici, prema ukupnom prihodu u 2019. godini, prvi je srednje veliki poduzetnik HRVATSKI DUHANI d.d. sa 167 zaposlenih, čija je pretežita djelatnost 12.00 – Proizvodnja duhanskih proizvoda. Društvo ima udio od 11,7% u ukupnim prihodima poduzetnika Virovitičko-podravske županije. Drugi po visini prihoda je mali poduzetnik IMPEX DMD d.o.o. koji ima udio od 7,0% u ukupnim prihodima poduzetnika Virovitičko-podravske županije. Najveću dobit razdoblja u Virovitici ostvarili su HRVATSKI DUHANI d.d., u iznosu od 12,7 milijuna kuna (udio od 17,2% u dobiti razdoblja poduzetnika Virovitičko-podravske županije).

Broj poduzetnika, zaposlenih, ukupni prihodi i neto dobit poduzetnika u Virovitici, u 2019. g. (iznosi u tisućama kuna)

Za usporedbu, prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH u 2019. godini iznosila je 5.815 kuna i veća je 33,7% od prosječne mjesečne neto plaće obračunate zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Virovitici te 32,7% veća od prosječne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika sa sjedištem u Virovitičko-podravskoj županiji.

U razdoblju od 2008. do 2019. godine, poduzetnici Virovitice ostvarili su najveće ukupne prihode u 2008. godini u iznosu od 2,6 milijardi kuna, a najmanje u 2014. godini u iznosu od 1,2 milijarde kuna (grafikon 1.). Jedan od razloga za pad ukupnih prihoda jest i taj što je VIRO TVORNICA ŠEĆERA, d.d. u promatranom razdoblju promijenila sjedište. Do 23. veljače 2015. godine društvo je imalo sjedište u Virovitici, a nakon toga u Zagrebu[1] te su za 2014. godinu i dalje rezultati VIRO TVORNICE ŠEĆERA, d.d. uključeni u rezultate poduzetnika sa sjedištem u Zagrebu. U razdoblju od 2008. do 2013. godine, kada je VIRO TVORNICA ŠEĆERA, d.d. ostvarila je ukupne prihode između 580,0 milijuna kuna (2009.) i 1,1 milijardi kuna (2012.).