Žene su isključivi osnivači u 22,1 posto hrvatskih kompanija

U 2019. godini udio ženskog poduzetništva u ukupnom broju trgovačkih društava bio je 31,5 %,