U proizvodnji prehrambenih proizvoda kriza nije imala prevelikog utjecaja, prerada drva i proizvoda od drva te proizvodnja namještaja čine napore da se nastavi istim temporom, dok tekstilna i metalna industrija nastavljaju trend pada. Pokazala je to analiza i istraživanje podataka poduzeća iz dosad dostupnih nešto više od 40 tisuća financijskih izvješća za 2020. Kako njihove podatke još nije moguće promatrati i analizirati kumulativno, odlučili smo se za „ručni“ rad i ograničeni uzorak, kao indikator djelatnosti. Kako je stalna priča o potrebi re-industrijalizacije Lijepe naše, kako su velike dvojbe kako rasporediti očekivane poticaje i kredite iz EU fondova, pa i fonda za oporavak, povukli smo financijske podatke za 2016. – 2020. (nekonsolidirana izvješća) za po 20 poduzeća iz četiri industrije, koja su već objavili financijska izvješća za 2020., rangiranih po prihodima:

  • Prehrana: 10. proizvodnja prehrambenih proizvoda
  • Tekstil – odjeća – koža: 13. proizvodnja tekstila, 14. proizvodnja odjeće i 15. proizvodnja kože i srodnih proizvoda
  • Drvo i namještaj: 16. prerada drva i proizvoda od drva i 31. proizvodnja namještaja
  • Metal: 24. proizvodnja metala i 15. proizvodnja gotovih metalnih proizvoda.

Analizom smo kombinirali horizontalni uvid u trendove nekoliko ključnih pozicija i pokazatelja (prihodi, neto rezultat, neto marža, izvoz, ulaganja u dugotrajnu imovinu). Napominjemo kako nismo htjeli pretjerati i zbuniti čitatelje s velikim brojem pokazatelja, zbog čega smo za potrebe kvalitativne analize upotrijebili tri analitička modela koji se međusobno fino nadopunjuju: BEX procjena i predikcija izvrsnosti , DuPont analiza profitabilnosti dekompenzacijom  povrata na glavnicu, Kraliček brzi test likvidnosti.

Pregled ukupnih prihoda 2016. – 2020. za 4 djelatnosti u milijunima kuna, s usporedbom 2020. / 2019. i prosječnim godišnjim rastom u 5 godina (AAGR, Annual Average growth Rate)

Za 20 ‘igrača’ iz segmenta prehrane, kriza nije negativno utjecala na trend rasta prihoda. Nakon blažeg zastoja u 2017. (utjecaj Zvijezde u okviru vratolomije Agrokor), uslijedio je rast od po 300 milijuna kuna godišnje. Podravka se u 2020., nakon značajnog pada u 2018., uz blagi rast u odnosu na 2019. (39 milijuna kuna), vratila na razinu prihoda iz 2017. Franck sa svojim portfeljem proizvoda nije mogao izbjeći negativni efekt korona krize odnosno kontrakcije potrošnje izazvane epidemiološkim mjerama, ali i padom financijskog potencijala građana, promjenom njihovih navika i prioriteta. Nakon što su u 2018. ostvarili 876 milijuna kuna (i time se nakon pada u 2017. 778.4 milijuna, vratili na nešto iznad 2016. 855.3 milijuna), već u 2019. pad je iznosio 150 milijuna kuna (723.9 milijuna), što je ponovljeno i u korona kriznoj 2020. (574.5 milijuna kuna ukupnih prihoda). Prosječnom godišnjem rastu (AAGR) prihoda prehrane, 3%, u 5 godina promatranja, najviše u apsolutnim vrijednostima je pridonijela Mesna industrija Pivac (AAGR 1.09), od 1.13 milijarde za 2016. do 1.56 milijardi za 2020. U postocima, 1.33 AAGR 2016. – 2020. Vajde Čakovec je „rekorder“ 20 odabranih, odličan AAGR („double digit“) registriran je i za Ruris iz Županje (13%), a više nego pristojan za Valipile (9%), poznat po zakupu Purisa, i za Tvornicu ulja Čepin (8%).

Segment „tekstil – koža – odjeća“ u 2020. samo je nastavio s prosječnim padom prihoda koji je na godišnjoj razini iznosio 10 posto. Tome su najviše doprinijela dva proizvođača kožnih komponenti u auto industriji u stranom vlasništvu, Boxmark Leather i Wollsdorf Components, koji su prihode koje su svojevremeno ostvarivali u 2016. (2.27 i 0.83 milijarde kuna) uz kontinuirani trend pada (17% i 12%) u 2020. prepolovili na 1,06 odnosno 0,47 milijardi kuna. Značajan pad u 2020. (219 milijuna) u odnosu na 2019. (282 milijuna kuna) i iste prihode i u prethodne dvije  godine (2018. 283 milijuna i 2017. 282 milijuna kuna) ostvarilo je još jedno poduzeće u stranom vlasništvu, tekstilac AquafilCRO iz Oroslavja. Suprotno tim trendovima pada, HAIX obuća i Čateks su značajno povećali svoje prihode u 2020. u odnosu na 2019. (20% i 29%), time zadržali trend rasta (HAIX), ili nakon 4 godine stabilnih prihoda (u rasponu od 82 do 92 milijuna) u 2020. (115 milijuna) ostvarili rast (Čateks).

Za segment „drvo“, promatrajući prihode, može se reći da se ustrojano održava. Blago, za 1%, povećali su prihode, i uspjeli zadržati petogodišnji AAGR na „double digit“ (10%). L&P tehnologije, najveći regionalni proizvođač žica  i žičanih jezgri, tvrtka kćer multinacionalne američke korporacije Leggett & Platt, zadržala je prihode za 2020. na razini pola milijarde kuna koliko su ostvarivali i u 2018. i 2019.  Kronspan je i u 2020. zadržao trend rasta (11%, 314 milijuna za 2020. u odnosu na 282 za 2019.),  AAGR 2016. – 2020. 7%). AAGR za Spačvu je uz blagi pad od 2% u 2020. (250 milijuna) u odnosu 2019. (256 milijuna)) i dalje vrlo dobar za cijelo petogodišnje razdoblje (8%). Spin Valis je rastom prihoda od 8% u 2020. (131 milijun) u odnosu na 2019. (121 milijun) doveo AAGR 2016. – 2020. na razinu 7%.  

Pad prihoda u 2020. u odnosu na 2019. za segment „metal“ posljedica je kontrakcije aktivnosti ABS Sisak, za koji su u 2020. prihodi pali za gotovo pola milijarde kuna u odnosu na 2019. (600 milijuna – 116 milijuna). Vodeći po prihodima u 2020., LTH grupa (Metalni lijev Benkovac i Alucast Čakovec) s ukupno ostvarenih 396 milijuna ostvario je 10-postotni pad u odnosu na 2019. (438 milijuna), a isto toliko i drugo rangirani Impol TLM (s 295 na 264 milijuna). Promatrajući petogodišnji AAGR, istina na nižim razinama apsolutnih  vrijednosti prihoda, i da su im u 2020. rasli prihodi u odnosu na 2019., s „dobule digit“ ističu se Kedo (32%, od 51 milijun za 2016. do 156 za 2020.), Elkanon (13%, od 64 milijuna za 2016. do 06 za 2020.), Komet (10%, od 79 milijuna za 2016. do 115 za 2020.). Prati ih cijeli niz poduzeća s nešto nižim AAGR 2016. – 2020. u rasponu od 3% do 9%: Međimurje PMP, Elcon Geraetbau, Tang, Reta, Unior Vinkovci, Metal Product).

Ovo su bili detaljni podaci o prihodima i njihovim trendovima. Radi se o kvantitativnom podatku koji indicira kolike su prilike tih industrijskih djelatnosti, pogotovo imajući u vidu prihode od izvoza i njihove udjele u ukupnim prihodima koja će biti prikazana u nastavku.

Izvoz i ulaganja u dugotrajnu imovinu

To se posebno odnosi na segment prehrane, čiji je udio izvoza u prihodima izuzetno nizak, uz blagi rast (AAGR 2016. – 2020. 25) u 2020. dosegnuo je tek 24.4%. Lider Podravka, u 2020. dosegnuo je udio izvoza u prihodima od 50%. Imajući u vidu da je mjereno brojem stanovnika Hrvatska (4.1 milijun) tržište veličine Berlina, neupitno da to nije udio primjeren potencijalima Podravkinog portfelja, a time ni ukupni prihodi. Promatrajući vrijednost uvoza (za 2020. 726 milijuna) i 335 milijuna neto izvoza Podravke (izvoz 1.1 – uvoz 0.73), može se uočiti značajan potencijal razvoja ovog segmenta poticanjem i ulaganjem u supstitute uvoza kroz ulaganja u domaću proizvodnju (automatizacija i robotizacija), umrežavanje i organizaciju lanaca kooperanata i sustava logistike, razvoj neophodnih menadžerskih i specijalističkih kompetencija i osiguravanje primjerenih izvora financiranja.         

Pregled prihoda od izvoza 2016. – 2020. za 4 djelatnosti u milijunima kuna, s usporedbom 2020. / 2019.

Pregled ulaganja u novu dugotrajnu imovinu 2016. – 2020. za 4 djelatnosti u milijunima kuna, s usporedbom 2020./2019.

Pregled neto marži 2016. – 2020. za 4 djelatnosti u milijunima kuna, s usporedbom 2020. / 2019.

Neto profitna marža segmenta prehrane pokazuje trend rasta i uz trend rasta prihoda. Stara poslovica kaže „ovce i novce ne možeš imati istovremeno“, pa često kada se ulaže i troši u jačanje tržišne pozicije (prihodi s novih tržišta i od novih proizvoda i usluga), profitna marža pada. Vidi se da je prehrana bila od toga izuzeta, osim u 2017. uslijed negativnog efekta slučaja Agrokor (neto gubitak Zvijezde iznosio je 694 milijuna, Francka 248 milijuna, Zvečeva 33 milijuna).

Neto marža za segment tekstila je u 2019. dobila pozitivan predznak (profit umjesto gubitka), a što je posljedica značajnog smanjenja neto gubitka Boxmark Leather, sa 127 milijuna gubitka za 2016, 217 za 2017. i 140 za 2018., u 2019. je smanjen na svega 13.5 milijuna, i za 2020. na 29 milijuna.   

U segmentu drvo i namještaj najveći pozitivan utjecaj na neto profitnu maržu ima neto profit LPT-a (aza 2020. ostvareno je 60 milijuna, značajno više u odnosu na 2019., 42 milijuna), i time se kompenzira rast neto gubitka Kronospan CRO (za 2019. -31 milijun, za 2020. – 52 milijuna).

Metalci „drže ritam“ i kada bi se isključili prihodi i  neto gubitak ABS Siska (2019. 47 milijuna, 2020. 37 milijuna), neto profitna marža za preostalih 19 poduzeća za 2019. iznosi stabilnih i vrlo dobrih  6.6% a za 2020. 6.7%.

I za kraj analize, kvalitetu poslovanja ova 4 odabrana segmenta prerađivačke industrije prikazati ćemo u tri tablice s odabranim analitičkim modelima uz pojašnjena kako se očitavaju vrijednosti za BEX i Kraliček brzi test likvidnosti.

Pregled vrijednosti BEX indeksa izvrsnosti za razdoblje 2016. – 2020.

Pregled vrijednosti DuPont pokazatelja profitabilnosti dekompenzacijom povrata na glavnicu za 2016. – 2020.

Pregled vrijednosti pokazatelja likvidnosti (DF) mjereno Kraliček brzom testu za 2016. – 2020.