Zagreb, 30. ožujka 2023. (GIA) – Kako se zaposleni roditelji nose sa izazovima usklađivanja roditeljstva i karijere? Što se događa sa ženskim, a što s muškim karijerama? Odgovore na ta pitanja je dalo opsežno nacionalno istraživanje Roditeljstvo i karijera čiji rezultati su danas predstavljeni u okviru događaja predstavljanja novih članica MAMFORCE zajednice, odnosno institucija i tvrtki koje su dobile MAMFORCE standard. Rezultati istraživanja su dobar putokaz što organizacije mogu napraviti kako bi razvoj karijere bio omogućen svima bez obzira na roditeljstvo i ostale različitosti.

Istraživanje je potvrdilo da muškarci imaju bolju ravnotežu privatnog i poslovnog života od žena. Zaposlenim roditeljima je fleksibilnost visoko na listi prioriteta te njih čak 50 % želi povećanje korištenja fleksibilnih radnih aranžmana. Skrb o djeci je još uvijek dominantno ženska odgovornost, te majke provode više vremena s djecom u rutinskim aktivnostima. Posljedično je svaka druga ispitana majka doživjela neku od prepreka uslijed svoje roditeljske uloge kao što je dobivanje povišice, promaknuća ili prilike za napredak.

Majke propuštaju i više prilika za razvoj karijere, što same takvim i doživljavaju, dok muškarci smatraju da su im prilike izjednačene. Također, više žena smatra da je spol važan čimbenik promocije, njih 38 % u odnosu na 19 % muškaraca. Karijerne težnje se djelomično razlikuju u korist muškaraca (51 vs 41 posto), ali mlađe generacije žena pokazuju veliki interes za razvoj karijere (91 % u dobi do 30 godina i 57 % u dobi do 40 godina) što je jasan znak organizacijama za osiguravanje potrebne podrške. Za razvoj ženskih karijera je važan i rodni balans na svim razinama koji trenutno nedostaje na razini visokog menadžmenta.

Osnovne nalaze istraživanja predstavila je Diana Kobas Dešković, direktorica tvrtke Spona Code i autorica MAMFORCE© Standarda, koja je tom prilikom izjavila: „Ženama i muškarcima je potrebna različita podrška za ostvarenje istih karijernih mogućnosti. Provedeno istraživanje jasno pokazuje razliku u percepciji prilika po spolu, pri čemu muškarci ne vide prepreke s kojima se žene susreću. Takvo mišljenje često prevladava i u organizacijama kojima kroz postupak certifikacije za MAMFORCE standard ukazujemo na stvarno stanje i pomažemo u promjeni koja vodi pravičnijoj i inkluzivnijoj kulturi.

Zajednica takvih, osviještenih organizacija je danas bogatija za četiri nove članice koje su na početku puta promjene te osam tvrtki koje su već napravile značajne promjene u svojim sustavima čineći ih pravičnijima i inkluzivnima, na čemu im čestitamo!“

Sudionike dodjele na samome početku pozdravio je Vicko Mardešić, ravnatelj Uprave za upravljanje operativnim programima EU u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji isocijalne politike, koji je tom prilikom rekao kako:

“Prepoznajući potrebe suvremene obitelji s djecom i važnost unapređenja ravnoteže između privatnog i poslovnog života, Vlada kontinuirano ulaže velike napore u širenje mreže socijalnih usluga kako bi u svim krajevima Hrvatske osigurala što bolju skrb za djecu i zavisne članove obitelji. Znatno je unaprijeđen i zakonodavni okvir – u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora podignut je iznos naknade za roditeljski dopust te je uvedeno pravo na očinski dopust, s ciljem ravnopravnije raspodjele skrbi o djeci u najranijoj dobi od strane oba roditelja.“

MAMFORCE zajednicu odgovornih poslodavaca čini više od 50 hrvatskih i regionalnih organizacija privatnog i javnog sektora. Danas su joj se stjecanjem osnovnog MAMFORCE Standarda pridružile Croatia osiguranje, Končar D&ST, Krapinsko-zagorska županija i Podravka čime su se obvezale na provedbu aktivnosti kojima će dodatno poboljšati način upravljanja i organizacijsku kulturu te raditi na smanjenju nesvjesnih pristranosti.
Napredni MAMFORCE Standard dodijeljen je tvrtkama CEMEX Hrvatska, INA, Mazars Cinotti Audit, SICK Mobilisis, Plavi tim, Poslovna inteligencija, Top računovodstveni servisi (TRS) i Zagorska razvojna agencija koji su u ponovljenom postupku certifikacije pokazali napredak te potvrdili svoju posvećenost inkluzivnoj organizacijskoj kulturi koja svima omogućuje jednake prilike za razvoj i napredovanje.

Da sustavno praćenje podataka, podržavajuće prakse upravljanja ljudima te briga o zaposlenima vode značajnim pozitivnim promjenama u organizaciji, u svojim su kratkim izlaganjima potvrdile dobitnice naprednih MAMFORCE Standarda Mirela Copot Marjanović i Ana Talajić iz MAZARS-a. Otkrile su kako se posvećenim talent menadžmentom može doći do snažne lojalnosti zaposlenih u zahtjevnoj konzultantskoj industriji. Ines Bartulović iz CEMEX Hrvatska razbila je mit o tome da rodni balans, fleksibilnost i briga za zaposlene u građevinskoj industriji nisu mogući, a Kristian Schuster iz Plavog tima otkrio je kakve prednosti donosi dosljedna primjena HR politika IT kompaniji srednje veličine.


Događaj Roditeljstvo i karijera – izazovi zaposlenih mama i tata organiziran je u okviru projekta Re-kreiraj
posao i život za žene i muškarce koji promiče uravnoteženu roditeljsku odgovornost. Provedbu projekta
sufinancira Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, jednakost i
građanstvo). Koordinator projekta je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne
politike, a partneri su Hrvatska zajednica županija i Spona Code.
Projekt Re-kreiraj posao i život za žene i muškarce promiče uravnoteženu roditeljsku odgovornost.
Naime, rodno uvjetovanim stereotipima društvo očekuje da se o djeci primarno brinu majke dok se
očeve obeshrabruje u preuzimanju aktivnije uloge u roditeljstvu. Cilj projekta je povećati osviještenost
i utjecati na nejednaku podjelu odgovornosti unutar obitelji kao i na nepovoljnu poziciju zaposlenih
majki i općenito roditelja.

Autor: Darko Buković Foto: Pixabay/Geralt

Projekt izrade i objavljivanja serijala tekstova pod naslovom Roditeljstvo i karijera, autora Darka Bukovića, financijski je podržala Agencija za elektroničke medije, kroz projekt Poticanja novinarske izvrsnosti za 2023. godinu.

Objavljeno 16. kolovoza 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM