Zagreb, 13. travnja 2021. (Agrobiz) – Prirodne nepogode, nepredvidljive situacije i rizici, u poljoprivredi, toj tvornici pod vedrom nebom, drastično utječu na poslovanje. Višegodišnji trud, svjedoci smo bili nedavno i jakog mraza, može propasti doslovno u jednom trenu.

Bilo da ste ratar, voćar, vinogradar, stočar… o osiguranju usjeva, životinja i biljaka potrebno je razmišljati u svom svakodnevnom poslovanju. Još ako se sredstva za tu namjenu mogu osigurati iz europskih fondova, trošak i iznos osiguranja postaje prihvatljiv, a korist značajna, znatno smanjujući rizike svog poljoprivrednog poslovanja.

Krajem 2020. zatvoren je natječaj Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, za Mjeru M17 ‘Upravljanje rizicima’ te podmjeru 17.1. ‘Osiguranje usjeva, životinja i biljaka’ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Poljoprivrednici su mogli ostvariti potporu do maksimalno 75 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti za police osiguranja od štete, pri čemu je intenzitet potpore bio do 70 posto prihvatljive premije osiguranja (Europska unija sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela) .

Na Natječaju za provedbu podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ za 2020. godinu, u okviru kojeg je rok za podnošenje zahtjeva bio od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. godine zaprimljeno je ukupno 9440 zahtjeva, doznaje Agrobiz iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Administrativna obrada pristiglih zahtjeva iz natječaja je, dodaju iz Angencje, uglavnom završena te je do sada odobreno 94% zahtjeva, pri čemu je isplata zahtjeva u toku.

Važna je to mjera, iznimno značajna za hrvatsku poljoprivredu, jer su njome obuhvaćeni poljoprivredni proizvođači koji se često suočavaju s nepredvidljivim situacijama i rizicima, što u konačnici znači velike gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje zbog nepovoljnih klimatskih prilika. Policama osiguranja pokrivene su i bolesti životinja kao i zaraze organizmima štetnim za bilje, okolišnih incidenata, uvoza organizama štetnih za bilje u EU….
Važno je istaknuti kako su policama osiguranja pokrivene isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20 posto prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje, a uvjet je i da je je korisnik platio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

Tako je samo u Podmjeri 17.1 osigurano čak 100 milijuna kuna sredstava za osiguranje usjeva, životinja i biljaka. Prijave su se zaprimale putem sustava Agronet, a prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Prilikom prijave bilo je moguće i odlučiti hoće li za istu  policu dio isplate  ići  na  račun poljoprivrednika,  a  dio  isplate  na  račun osiguravajućeg društva ili pak cjelokupna isplata ide na račun osiguravajućeg društva.

APPRRR napominje kako natječaj za provedbu podmjere 17.1. za 2021. još nije objavljen.

Sve je veći broj poljoprivrednika koji svoje usjeve, nasade i plodove osiguravaju od sve učestalijih nestalnih vremenskih uvjeta kojima su izloženi tijekom godine. Osigurateljno pokriće je od osnovnih opasnosti – tuče, požara i udara groma, kao i dodatnih izvora opasnosti – poplave, proljetnog mraza, oluje, posolice, pozebe u razdoblju vegetacije i zimskog mirovanja, gubitka sjemenskog kvaliteta i gubitka kvalitete plodova voća i stolnog grožđa.
Visina premije osiguranja određuje se s obzirom na vrstu usjeva, nasade i plod, vrstu rizika, razred osjetljivosti, razred opasnosti područja, oblik osiguranja i obujam pokrića.

Predmeti osiguranja koje se od navedenih opasnosti, primjerice, nude ne tržištu mogu biti usjevi, plodovi, livadske trave, ljekovito bilje, ukrasno bilje, voćnjaci i vinogradi, mladi voćnjaci i vinogradi prije stupanja u rod, voćni, lozni i šumski sadni materijal, mlade šumske kulture do navršene šeste godine, vrbe za pletarstvo, trska i sl.