Zagreb, 17. studenoga 2021. (GIA) – U djelatnosti proizvodnje vina od grožđa, za 2020. godinu, godišnji financijski izvještaj podnijelo je 254 poduzetnika koji su imali 1.223 zaposlenih. Promatrana skupina poduzetnika ostvarila je 529,1 milijun kuna ukupnih prihoda, 580,3 milijuna kuna ukupnih rashoda, dobit razdoblja od 21,8 milijuna kuna, gubitak razdoblja od 75,2 milijuna kuna te su iskazali negativan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 53,5 milijuna kuna. Među 254 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa, najveće ukupne prihode ostvarilo je društvo AGROLAGUNA d.d. iz Poreča u iznosu od 92,3 milijuna kuna. Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti NKD 11.02 u 2020. godini iznosila je 5.228 kuna, što je za 0,4 % manje u odnosu na prethodnu godinu te za 12,4 % manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.971 kuna).

Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti NKD 01.21 i 11.02 u 2020. godini                                                                                                (iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)

Najveće ukupne prihode u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa, u 2020. godini, ostvarilo je društvo AGROLAGUNA d.d. iz Poreča u iznosu od 92,3 milijuna kuna. Društvo je zaposlenima, njih 234, obračunalo prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 6.170 kuna. Društvo je iskazalo negativan rezultat poslovanja u 2020. godini u iznosu od 31,4 milijuna kuna, što je 2,5 puta više u odnosu na ostvaren neto gubitak od 12,8 milijuna kuna u 2019. godini.

Rang lista TOP pet poduzetnika po ukupnim prihodima u 2020. g., u djelat. proizvodnje vina od grožđa                                                                                                                        (iznosi u tisućama kuna)

U djelatnosti uzgoja grožđa, u 2020. godini, poslovalo je 119 poduzetnika koji su imali 868 zaposlenih. Spomenuti poduzetnici iskazali su negativan konsolidirani financijski rezultat (42,7 milijuna kuna), u odnosu na prethodno razdoblje kada su ostvarili neto dobit od 28,3 milijuna kuna. Ukupni ostvareni prihodi poduzetnika promatrane djelatnosti iznosili su 354,3 milijuna kuna, što je smanjenje od 18,7 % u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. U djelatnosti uzgoja grožđa obračunana je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 5.088 kuna, što je 1,3 % više u odnosu na 2019. godinu.

Kod poduzetnika čija je pretežita djelatnost uzgoj grožđa, u 2020. Godini, društvo ILOČKI PODRUMI d.d. ostvarilo je najveće prihode u iznosu od 62,1 milijun kuna (17,5% ukupnih prihoda razreda djelatnosti). Promatrano društvo zapošljavalo je 225 radnika kojima je obračunana prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 5.038 kuna. ILOČKI PODRUMI d.d. ostvarili su i najveću dobit razdoblja, u iznosu od 2,9 milijuna kuna, koja je za 77% veća u odnosu na prethodno poslovno razdoblje (1,6 milijuna kuna).

Rang lista TOP pet poduzetnika po ukupnim prihodima u 2020. godini, u djelatnosti uzgoja grožđa                                                                                                                                     (iznosi u tisućama kuna)

U djelatnosti proizvodnje vina od grožđa najviše je poduzetnika u sedam jadranskih županija (146), a manje u 14 kontinentalnih županija (108). U Istarskoj županiji ih je 42, Splitsko-dalmatinskoj 40, a u Dubrovačko-neretvanskoj 39. Također, najviše poduzetnika u djelatnosti uzgoja grožđa ima u šest jadranskih županija (77), dok ih 13 kontinentalnih županija ima 42. U Istarskoj županiji ih je 20, Splitsko-dalmatinskoj 18, a u Dubrovačko-neretvanskoj 13.

Autor: Darko Buković Izvor: Fina