Zagreb/Karlovac, 16. lipnja 2020. (Marsi) – Prošli se tjedan održivi turizam zbog svojih ogromnim potencijala i zajedničkog interesa ponovno našao u fokusu interesa 9 zemalja članica EUSAIR – kao glavna tema 12. sastanka upravljačke skupine za održivi turizam Jadransko-jonske strategije Europske unije EUSAIR. Sastanak je organiziralo hrvatsko Ministarstvo turizma,  uz sudjelovanje predstavnika svih devet zemalja članica: Italije, Slovenije, Hrvatske, Grčke, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije.

Kako je početkom travnja 2020. godine prihvaćena i kandidatura Sjeverne Makedonije za EUSAIR članstvo, ovo je bio prvi sastanak s punopravnim sudjelovanjem njezinih predstavnika. Osim članica EUSAIR-a, na sastanku su sudjelovali i predstavnici pojedinih glavnih uprava Europske komisije, važnih za provedbu EUSAIR-a: DG GROW, DG NEXT i DG EAC, jednako kao i pozvani predstavnici drugih inicijativa i institucija s kojima se istražuju prostori za zajedničko djelovanje i suradnju poput PANORAMED-a – platforme koja podržava proces jačanja i razvoja multilateralnih okvira suradnje u mediteranskoj regiji, BLUEMED-a –  projekta usmjerenog na „plava radna mjesta“ i razvoj mediteranskog prostora poticanjem istraživanja i inovacija te Routes4U –  programa razvoja kulturnih ruta kojeg zajednički financiraju Europske komisije i Vijeća Europe.

Sastanak je organiziralo Ministarstvo turizma kao koordinator Tematske upravljačke skupine za stup 4 – Održivi turizam,  uz podršku albanskog Ministarstva turizma i okoliša, prema pravilima dvojnog upravljanja tematskim skupinama EUSAIR-a. Zbog ograničenja uzrokovanih pandemijom COVID-19, umjesto u Solunu, u Grčkoj, kako je prvotno bilo planirano, sastanak je održan online. Osim izlaganja spomenutih inicijativa i gostujućih predstavnika drugih institucija, prisutni članovi EUSAIR-a usvojili su operativne zaključke 11. sastanka održanog krajem studenog 2019. u Bariju,  informirani su o zaključcima i odlukama Upravnog odbora i koordinatora tematskih skupina sa sastanka održanog u veljači 2020. u Brusselsu, kao i o ostalim aktivnostima poduzetim u proteklom razdoblju, uključujući i suradnju s partnerima te ostalim tematskim upravljačkim skupinama unutar EUSAIR-a.

Manuela Hrvatin, u ime izvršitelja Istarske razvojne turističke agencije I.R.T.A.-e i kao jedna od voditeljica izrade dala je pregled „Priručnika participativnog turizma koji povezuje zajednicu i kulturu storytellingom“, izdavač kojeg je Ministarstvo turizma u okviru INTERREG ADRION EUSAIR Facility Point projekta. Ministarstvo turizma kao koordinator EUSAIR stupa 4 – održivi turizam  potiče i podržava ključne teme održivosti u turizmu u skladu s odabranim prioritetima zemalja članica. Osim ovog priručnika, intenzivno se radi i na razvoju 5 usvojenih strateških projekata, a o čemu su prisutni na sastanku detaljnije informirani: GREEN MAPPING  za jadransko-jonsku regiju – projekt potpore razvoju odgovornih i održivih turističkih destinacija i mikro, malih i srednjih poduzetnika u regiji; AIR CULTURAL ROUTES  – projekt razvoja Jadransko-jonskih kulturnih puteva; CulTourAir – projekt koji rješava problem nepostojanja strukturiranih i usklađenih podataka o potražnji kulturnog turizma u jadransko-jonskoj regiji i koji odgovara na potrebu za uspostavom jedinstvenog i usklađenog metodološkog okvira, nužne osnove za zajedničke regionalne i transnacionalne poduzetničke projekte; DES_AIR – projekt koji se bavi potrebom  razvoja usklađenih programa obuke i obrazovanja za odgovorno integrirano upravljanje turizmom, uspostavljajući master program za upravljanje turizmom, ugostiteljstvo i usluge, dijeljenje istih metodologija i pristupa unutar EUSAIR zemalja te CRUISAIR – projekt usmjeren na 365 turističku sezonu i bolje upravljanje destinacijama za krstarenje, obalnim i kontinentalnim destinacijama (uz rijeke i jezera), promociju i podršku razvoju  od posebnog interesa u vezi s krstarenjem te ruralnom i alternativnim oblicima turizma. Na razvoju ovih strateških projekata su kroz upravo završeni postupak javne nabave angažirani Institut za turizam i konzultantska kuća WYG savjetovanje d.o.o., a prvi rezultati se očekuju u zadnjem kvartalu 2020. godine.

Cilj aktivnosti Ministarstva turizma kao koordinatora  EUSAIR TSG 4 – održivi turizam jest  dugoročno ostaviti u naslijeđe ono što jesu važni ciljevi EUSAIR projekata – osim uspostavljanja bliske suradnje projektnih partnera i principa „multilevel governance“,  razmjenu dobrih praksi, prenošenje znanja i dostizanje standarda u raznim područjima i disciplinama u svih devet zemalja,  cilj jest ostaviti i trajniji projektni trag kroz razvoj metodologija, indikatora, priručnika, kulturnih ruta, podizanje kapaciteta upravljanja turističkim tokovima u zaštićenim područjima,  a  posebice i najvažnije –  kroz edukacijske programe, programe cjeloživotnog učenja i specijalističke programe važne za područje održivog turizma. Na taj način stvorit će se ujednačeni standardi u svim uključenim zemljama koji su nužna osnova za transnacionalne projekte.

Na  sastanku je ukazano na važnost usklađivanja aktivnosti EUSAIR tematske upravljačke skupine 4 – održivi turizam s aktivnostima ostalih makroregionalnih strategija, posebice EUSDR Dunavske makroregionalne strategije u kojoj sudjeluje pet od devet EUSAIR zemalja te nužnost koordiniranog suradničkog i sinergijskog djelovanja. Najavljene su  zajedničke aktivnosti s Dunavskom makrostrategijom u području cikloturizma, a isto se planira zajednički pokrenuti i s EUSAIR tematskim prioritetom 2 Povezivanje regija usmjerenog na transport te EUSAIR tematskim prioritetom 3 usmjerenog na kvalitetu okoliša.

O mogućnostima financijske i ostale podrške EUSAIR projektima iz postojećih i budućih programa u direktnoj nadležnosti Europske komisije govorili su predstavnici njezinih glavnih uprava: Maciej Hofman iz Glavne uprave Europske komisije za obrazovanje, mlade, sport i kulturu (DG EAC) upoznao je prisutne s nizom programa koje ta uprava provodi te istaknuo da TSG 4 Održivi turizam može od nje očekivati podršku projektima koje razvija, posebice onima vezanim uz razvoj kulturnih ruta i edukacijskih programa,   Laurent Guirkinger iz Glavne uprave Europske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR)  izjavio je da aktivnosti EUSAIR-a ova uprava može podržati u trenutnoj fazi programiranja 2021-2027 IPA III programa financiranja za zemlje nečlanice EU  mogućim uključivanjem aktivnosti EUSAIR-a, a predstavnik Glavne uprava Europske komisije za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i mala i srednja poduzeća (DG GROW) Janos Schmied  informirao je prisutne da je DG GROW razvila EU strategiju za održivu i digitalnu Europu za mala i srednja poduzeća kojom želi podržati europske poduzetnike u usvajanju klimatski neutralnih praksi, a u koje se uklapaju i aktivnosti TSG4 Održivi turizam. Jelena Kolić, iz INTERREG ADRION Tehničkog tajništva izvijestila je o ukupno 13 projekata iz područja održivog turizma koji kreću s provedbom, a odobreni su na 2. pozivu INTERREG ADRION programa, s kojima se otvaraju mogućnosti suradnje. ADRION ulaže u regionalne inovacijske sustave, kulturnu i prirodnu baštinu, ekološku otpornost, održivi promet i mobilnost kao i izgradnju kapaciteta, a posebno potiče rad tematskih klastera na području Jadransko-jonske strategije od kojih je aktivan i EUSAIR TSG 4 blizak klaster Održivost u kulturnim i prirodnim turističkim destinacijama.

Pandemija COVID-19 značajno je utjecala i na teme 12. sastanka, vezano za planirane aktivnosti. Nakon što su razmijenjene informacije o mjerama kojima zemlje članice pomažu teško pogođenom turističkom sektoru, usuglašeno je da će se aktivnosti planirane za realizaciju u  2020. godini pokušati realizirati, uz fleksibilan i otvoren pristup s obzirom na njihov format i vrijeme održavanja, vezano na nemogućnost predviđanja daljnjeg razvoja COVID -19 pandemije.

Podsjetimo:

EUSAIR je jedna od četiri usvojene i aktivne makroregionalne strategije kojima se potiče suradnja na rješavanju zajedničkih problema i iskorištavanju mogućnosti.

Makroregionalni koncept nastao je iz želje za kolektivnim odgovorom zaštite okoliša Baltičkog mora i za zajedničkim djelovanjem na izazovima i mogućnostima te regije. Godine  2009. usvaja se Strategija EU za regiju Baltičkog mora (EUSBSR) kao prva europska makroregionalna strategija. Ubrzo slijede i ostale:  EU Strategija za Dunavsku regiju (EUSDR) 2011. godine, EU strategija za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) 2014. godine i EU Strategija za Alpsku regiju (EUSALP) 2016. godine. Makroregionalne strategije važna su inovacija u teritorijalnoj suradnji i socijalnoj koheziji, a za njihovu uspješnost nužan je regionalni osjećaj identiteta, želja za zajedničkim strateškim planiranjem i spremnost za udruživanjem resursa.

EUSAIR obuhvaća područje 9 država i 70 milijuna ljudi. Strategija je podijeljena na 4 tematska stupa, a svakim stupom koordinira jedna država članica EU i jedna država nečlanica: TSG1 – Plavi rast, koordinatori Grčka i Crna Gora; TSG2 – Povezivanje regije, koordinatori Italija i Srbija; TSG3 – kvalitetu okoliša, koordinatori Slovenija i BiH, a TSG4 – održivi turizam, koordinatori Hrvatska i Albanija.