Zagreb, 10. studenoga 2022. (GIA) – Nacionalno istraživanje provedeno je u listopadu 2022. online upitnikom, na prigodnom uzorku od 145 ispitanika, među medijima, kompanijama i agencijama, od čega u najvećoj mjeri  kreativnih agencija , zatim velike kompanije iz tercijarnog i sekundarnog sektora i online medija. Istraživanje je nastalo uz potporu partnera, Europski parlament i kompaniju Energia Naturalis.

Greendex – indikator zelene tranzicije komentirali su na okruglom stolu uz analizu rezultata  Damir Ciglar, generalni direktora agencije Imago Ogilvy, Martina Rizman Matić, direktorica odjela internih komunikacija u Infobipu i Tihomir Ladišića, direktor vijesti i programa, N1. Pod voditeljskom palicom novinarke Ivane Paradžiković, saznali smo koliko smo svjesni i zabrinuti zbog trenutnih i budućih klimatskih promjena.

 Rezultati istraživanja pokazali su kako mediji iskazuju najvišu zabrinutost o klimatskim promjenama njih čak 52%, dok je među kompanijama zabrinutih tek 35% i nešto malo više 36% zabrinutih među agencijama. Čak 60% kompanija nema radno mjesto posvećeno isključivo politikama i aktivnostima vezanim za klimatske promjene, dok je kod agencija zastupljeno u mjeri od svega 20%, dok je kod medija, polovina redakcija bez tog radnog mjesta. Na edukaciji zaposlenika najviše rade kompanije njih gotovo 64%, agencija 55%, dok je kod medija najmanja razina edukacije, tek 45%. Mediji imaju u najvećoj mjeri pristup informacijama o klimatskim promjenama i globalnom zatopljenju. Zato je najizraženija zabrinutost upravo u medijima, ali ključno je da se sve više bave takvim temama i redovito izvještavaju o održivom razvoju i klimatski utjecajima, s lokalnog i globalnog aspekta, izjavio je Tihomir Ladišić koji ističe kako teme održivosti i klimatske promjene utječu na svakodnevni život, iako toga ljudi još nisu dovoljno svjesni.

Dio agencija još nije upoznat s terminom greenwashing, a kompanije još uvijek klimatske promjene ne smatraju prioritetom.

Agencije, čak 92,50% smatra kako su klimatske promjene dio odgovornosti marketinških i komunikacijskih aktivnosti, ali čak više od 52% njih nije spremno na financijske žrtve. Prema istraživanju, u greenwashing kampanjama,  sudjelovalo je 20% agencija. Toga ima, ali će i biti. S jedne strane treba se prije svega postići samoregulativa. Na primjeru projekata koje mi radimo u agenciji jasno su definirani kriteriji tko i kako može biti partner. S druge strane, kroz greenwashing kampanje, kao „pozitivan efekt“  imamo činjenicu da se potrošači informiraju i teme održivosti češće se stavljaju u fokus“, dodao je Damir Ciglar direktor agencije Imago Ogilvy.

Kompanije iako svjesne važnosti zelene tranzicije, prema istraživanju u velikoj mjeri, njih 50% ne bi dalo prioritet klimatskim promjenama. Najčešći faktori koji utječu na to su preveliki troškovi smanjenja emisije stakleničkih plinova i drugi hitniji rizici za poslovanje kao što je COVID, financijska nesigurnost te nedostatak ili neadekvatnost zakonskih mjera za smanjenje emisije stakleničkih plinova. „Svi se nalazimo u jednom zajedničkom krugu odgovornosti. Kompanije trebaju imati osjećaj za biznis, pažljivo birati menadžere i timove za dugoročnije ciljeve. Ključno je da strategija održivosti bude kvalitetno balansirana s poslovnom strategijom i onda će imati dugoročne rezultate i uz to činiti dobro okolišu i zajednici.“ zaključila je Martina Rizman Matić, direktorica odjela internih komunikacija u Infobipu.

Na pitanje medijima koliko često izvještavaju o klimatskim promjenama dobili smo podjelu na one koji jednom na dan do jednom na tjedan izvještavaju, njih preko 50%, i čak 34% koji izvještavaju rjeđe od jednom na mjesec. Međutim, zabrinjavajuće je kako 52.5%  priznaje da rijetko, ponekad, često i uvijek pišu o klimatskim promjenama s aspekta klimatskog skepticizam.

Budućnost moramo zajedno kreirati.

Važnost istraživanja Greendex prije svega leži u osvješćivanju važnosti i potrebe većeg angažmana na temu održive budućnosti. Zahvaljujući interesu i odazivu kompanija, agencija i medija, Greendex istraživanje kvalitetan je indikator trenda u industrijama koje imaju veliki utjecaj na društvo. Rezultati istraživanja i otvorene teme podloga su za nastavak diskusije na najvećem regionalnom zelenom festivalu Greencajt, koji će se održati u Zagrebu, 24. i 25. svibnja 2023. godine.

Izvor i foto Red agencija

Objavljeno 10. studenoga 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM.