Zagreb, 2. veljače 2021. (HRPSOR) – Nakon uspješnog lansiranja Povelja o raznolikosti u 2017., organizatori povelja Slovenije, Hrvatske i Rumunjske najavljuju udruženu akciju namijenjenu ubrzanju uključivanja i promicanja politika raznolikosti u regiji. 

Projekt “Lideri uključivosti na radnome mjestu” (Workplace Inclusion Champion – W.I.C.), kojegfinancira Europska komisija, The Rights, Equality and Citizenship Programme (REC), u iduće dvije godine koliko će trajati, okupit će širok raspon dionika i stručnjaka.

Glavni rezultat W.I.C. projekta biti će razvoj Sedmo-modularnog treninga za potpisnike povelja o raznolikosti te uspostava Regionalnog sustava mentorstava za raznolikost kojim će se stvoriti sveobuhvatan okvir za učenje i mentorstvo potpisnika povelja te će im se omogućiti da se praktično i strateški bave načelima raznolikosti.

Inicijatori smatraju kako su „potpisnicama potrebna iskustva u učenju u odgovarajućim formatima kako bi unaprijedili sadržaj politika raznolikosti i uključivosti unutar svojih organizacija, kao i kritičko razmišljanje te dobili inspiraciju od drugih organizacija, potpisnica povelja, koje se suočavaju sa sličnim problemima i izazovima“.

Projekt će razviti mnogostruke aspekte učenja, kao što je razvoj znanja, vještina i stavova potpisnika, njihovo osobno znanje, unaprijedit će organizacijsku kulturu, te znanje kako surađivati s različitim grupama.

Serije treninga o raznolikosti će pomoći potpisnicima povelja, ne samo da unaprijede svoje vještine i znanja o temi raznolikosti, već i da osvijeste koristi koje primjena politike raznolikosti nosi u praksi. Razmatranje politika raznolikosti i uključivosti na praktičan i interaktivan način, pomoći će polaznicima treninga da sami integriraju praksu raznolikosti istovremeno stvarajući čvrsti okvir za međusobnu suradnju i dijeljenje najbolje praske među organizacijama potpisnicama povelja.

Program je dizajniran da potpisnicima omogući ugradnju raznolikosti na strateškoj razini, što je napredak u odnosu na jednokratne prakse. Ovaj pristup će sudionike opremiti potrebnim alatima, znanjem i vještinama kako bi se odmaknuli od kopiranja i improvizacije, te pristupili uvođenju raznolikosti u organizacije na strateški način.

Aktivnosti razmjene i dijeljenja znanja na lokalnoj i međunarodnoj razini kao što su međunarodna događanja i publikacije, dodatno će ojačati regionalnu i lokanlu raspravu o važnosti upravljanja raznolikošću unutar organizacija u regiji.

Povelja raznolikosti Hrvatska

Povelja o raznolikosti u Hrvatskoj inicijativa je koja je nastala tragom uspješnog modela drugih europskih zemalja, a temelji se na skupu načela koje potpisnici dobrovoljno prihvaćaju u svrhu promocije raznolikosti, nediskriminacije, uključivosti i jednakih mogućnosti na radnom mjestu. Nositelj projekta u Hrvatskoj je Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR) pod čijim okriljem je do sada u RH Povelju potpisalo 90 potpisnica, većinom poslovnih organizacija koje sudjelovanjem u inicijativi daju pozitivan doprinos uvođenju politike raznolikosti i kulture tolerancije i prihvaćanja. Potpisnice javno komuniciraju svoj sustav vrijednosti, ali i sudjelovanjem u aktivnostima uče, dijele znanje, inspiriraju i udružuju se na promicanju i širenju ovih vrijednosti na čitavo društvo. Više o Povelji raznolikosti Hrvatske na: https://www.hrpsor.hr/povelja-o-raznolikosti/