Zagreb, 22. ožujka 2023. (GIA) – Ministarstvo poljoprivrede potpisalo je 22. ožujka 2023. s ukupno 33 potpisnika Dobrovoljnog sporazuma o sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane “Zajedno protiv otpada od hrane”.

Ministarstvo je točno prije mjesec dana, u okviru provedbe Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine (Narodne novine, broj 156/22) te reformske mjere C1.5. R4 „Unaprjeđenje sustava doniranja hrane“ iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost RH 2021.-2026., pokrenulo aktivnost sklapanja dobrovoljnog sporazuma za sprječavanje otpada od hrane „Zajedno protiv otpada od hrane“ s dionicima različitih sektora u lancu proizvodnje i opskrbe hranom, ali i svim ostalim zainteresiranim dionicima koji mogu i žele pridonijeti cilju smanjenja nastajanja otpada od hrane.

Ministarstvo poljoprivrede, je u suradnji s dionicima koji su iskazali interes za sudjelovanjem u sektorskim radnim skupinama za izradu dobrovoljnog sporazuma za sprječavanje otpada od hrane, izradilo tekst sporazuma. Cilj sporazuma je poticanje smanjenja otpada od hrane u svim fazama prehrambenog lanca putem dobrovoljnih instrumenata kroz: suradnju i dijalog potpisnika, razmjenu iskustva te definiranje zajedničkih ciljeva i aktivnosti potpisnika.

Predviđene skupine potpisnika su subjekti u poslovanju s hranom u svim fazama prehrambenog lanca (primarna proizvodnja, proizvodnja i prerada hrane, trgovina i ugostiteljstvo), jedinice lokalne i regionalne samouprave, znanstvena i akademska zajednica, neprofitne organizacije i inicijative te udruženja.

Potpisom sporazuma, potpisnici preuzimaju obvezu provedbe i izvještavanja o aktivnostima koje će doprinijeti sprječavanju i smanjenju otpada od hrane.

Inače, na sjednici Vlade Republike Hrvatske u četvrtak, 29. prosinca 2022. godine, usvojen je Plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane za razdoblje od 2023. do 2028. godine, čime je nastavljeno plansko djelovanje u cilju povećanja količina donirane hrane, smanjenja otpada od hrane te povećanja prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva. Procijenjena vrijednost provedbe iznosi 43,2 milijuna kuna, pri čemu je 30,5 milijuna kuna osigurano EU sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost.

Otpad od hrane predstavlja potrošene prirodne i ljudske resurse te pridonosi emisiji stakleničkih plinova, a u Hrvatskoj godišnje na otpadu završi 286 tisuća tona hrane.

Plan uključuje nastavak mjera i aktivnosti koje će doprinijeti daljnjem napretku u sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane u svim fazama prehrambenog lanca, od primarne proizvodnje, preko prerade i proizvodnje, trgovine, ugostiteljstva, institucionalnih kuhinja do kućanstava, ali i ostvarenju cilja održivog razvoja Ujedinjenih naroda da se otpad od hrane po glavi stanovnika na maloprodajnoj i potrošačkoj razini smanji za 50 % i da se smanji gubitak hrane u proizvodnim i opskrbnim lancima do 2030. godine.

Mjere uključuju: poticanje i daljnje unaprjeđenje sustava doniranja hrane u Republici Hrvatskoj; poticanje smanjenja nastajanja otpada od hrane; promicanje društvene odgovornosti prehrambenog sektora; podizanje svijesti i informiranosti potrošača o sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane; praćenje količina otpada od hrane te ulaganje u istraživački rad i inovativna rješenja koja doprinose sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane.

Daljnje unaprjeđenje sustava doniranja hrane provodi se i kroz reformsku mjeru Nacionalnog plana oporavaka i otpornosti 2021.-2026. pod nazivom „Unaprjeđenje sustava doniranja hrane u RH“ ukupne vrijednosti od 32 milijuna kuna, u sklopu koje su ovog mjeseca potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane u vrijednosti 14,7 milijuna kuna.

Izvor i foto: Ministarstvo poljoprivrede

Objavljeno 22. ožujka 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.