Zagreb, 12. prosinca 2022. (GIA) – Zbog neizvršenih osnova za plaćanje 30. studenoga 2022. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 14.640 poslovnih subjekata, što je za 399 poslovnih subjekata ili 2,7% manje u odnosu na listopad 2022. i 920 poslovnih subjekata ili 5,9% manje u odnosu na studeni 2021. godine

Tablica: Evidentirane dospjele neizvršene osnove za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret ovršenika POSLOVNIH SUBJEKATA

Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 3,8 milijardi kuna (glavnica), što je za 17,1 milijun kuna (0,4%) manje u odnosu na listopad 2022. godine, a 377 milijuna kuna (9%) manje u odnosu na studeni 2021. Kamate su iznosile 1,0 milijardu kuna (tablica 1).

Od 14.640 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 6.557 je pravnih osoba (44,8%), na koje se odnosi 2,5 milijardi kuna ili 66,3% iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 8.083 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 1,3 milijarde kuna.

U odnosu na stanje u listopadu 2022. godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje manji je za 5%, a iznos neizvršenih osnova za 1,1%. Ukupan broj fizičkih osoba manji je za 0,7%, a iznos njihovih neizvršenih osnova veći za 0,8%.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. studenoga 2022. godine, u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 230.687 potrošača, što je za 0,9% manje nego u prethodnom mjesecu, a 4,4% manje nego prije godinu dana. Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 18,1 milijardi kuna (glavnica), što je za 1% manje u odnosu na listopad 2022., a 0,3% manje u odnosu na studeni 2021. godine. Kamate su iznosile 6,6 milijardi kuna.

Tablica: Evidentirane dospjele neizvršene osnove za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret ovršenika POTROŠAČA

Najveći dio duga, u iznosu od 5,3 milijarde kuna (bez kamata), odnosio se na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama, dug je iznosio 6,1 milijardi kuna.

Izvor: FINA

Objavljeno 12. proinca 2022.