Zagreb, 18. svibnja 2022. (GIA) – U sklopu Programa „Energija i klimatske promjene“ ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak potpisala je odluke o dodjeli sredstava za Pozive na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ i „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije“ ukupne vrijednosti 11,8 milijuna eura.

Odluka o financiranju projekata Poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ donesena je za devetnaest projekata čija je ukupna vrijednost bespovratnih sredstava oko 9,6 milijuna eura, dok je u sklopu Poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energijeOdluka o financiranju donesena za tri projekta ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava od 2,2 milijuna eura.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ima ulogu Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“, koji za cilj ima pružanje podrške aktivnostima u području razvoja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj. Programske aktivnosti provode se uz stručnu podršku Energetskog instituta „Hrvoje Požar“ kao Programskog partnera te kroz suradnju s Norveškom upravom za vodne resurse i energiju u ulozi donatorskog partnera na Programu.


Sredstva Programa raspoloživa u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. iznose 17 milijuna eura, uz nacionalni doprinos Republike Hrvatske od 3 milijuna eura, te će se dodijeliti korisnicima do kraja programskog razdoblja putem četiri otvorena Poziva za dostavu projektnih prijedloga te dva otvorena Poziva za dostavu projektnih prijedloga male vrijednosti.

U zadnjem kvartalu 2021. godine u sklopu Programa objavljena su četiri Poziva na dostavu projektnih prijedloga:

  1. „Proizvodnja energije iz mora“,
  2. „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“,
  3. „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“,
  4. „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije“.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ vrijedan 9,6 milijuna eura podržava provedbu pilot projekata integriranih fotonaponskih elektrana u svrhu povećanja instaliranih kapaciteta za korištenje sunčeve energije, uz uvjet da su instalirani kapaciteti za proizvodnju solarne energije povezani na elektroenergetsku mrežu. Prijavitelji su mogli prijaviti i financiranje spremnika električne energije uz jasno opravdanje dodatne vrijednost instalacije sustava pohrane električne energije proizvedene fotonaponskom elektranom.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije“ vrijedan 4,9 milijuna eura odnosi se na projektne prijedloge kojima se planira razvoj pilot projekata s ciljem povećanja kapaciteta za proizvodnju i korištenje toplinske energije dobivene iz geotermalne energije, a koji mogu uključivati aktivnosti izgradnje ili revitalizacije proizvodnih i utisnih bušotina u područjima s važećom dozvolom za istraživanje i/ili pridobivanje geotermalnih voda, obnovu i/ili proširenja toplinskog sustava na geotermalnu energiju, izgradnju infrastrukturnih priključaka za integraciju geotermalne topline u postojeći sustav grijanja te tehnološke i infrastrukturne promjene postojećih sustava grijanja u svrhu integriranja izvora geotermalne energije.

Potencijalni prijavitelji Poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ i „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije“ imali su mogućnost prijaviti projekte vrijednosti od 200 tisuća do 1,3 milijuna eura. Krug prihvatljivih prijavitelja bio je iznimno širok, a uključivao je sve pravne javne ili privatne subjekte, komercijalne ili nekomercijalne organizacije i nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj stoga su Pozivi privukli veliku pozornost javnosti.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prethodno je u prvom tromjesečju 2022. godine donijelo i Odluku o financiranju jednog projekta vrijednosti bespovratnih sredstava 821 tisuća eura u sklopu Poziva „Proizvodnja energije iz mora“, te Odluku o financiranju deset projekata u sklopu Poziva „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“ vrijednosti bespovratnih sredstava 3,1 milijuna eura u sklopu Programa „Energija i klimatske promjene“.

Odluke možete pogledati na sljedećoj poveznici.