Zagreb, 30. prosinca 2022. (GIA) – Udio stanja duga opće države u BDP-u na kraju rujna 2022. iznosio je 70,4%  što je pad od 2,7 postotna boda u odnosu na kraj lipnja 2022. odnosno smanjenje od 11,1 postotnog boda u posljednjih godinu dana čime je nastavljen trend pada udjela duga opće države u BDP-u započet u drugom tromjesečju 2021. navodi se u novom Statističkom priopćenju o dugu opće države.

Ukupno stanje konsolidiranog duga svih podsektora opće države na kraju rujna 2022. iznosilo je 344,2 milijarde kuna pa je u odnosu na kraj lipnja 2022. ostvaren rast od 0,5 milijarda kuna (ili 0,1%).

Promatrano u odnosu na godišnji BDP[2], udio duga u BDP-u već šesto tromjesečje zaredom nastavlja padati i čak bilježi manju vrijednost od one iz prvog tromjesečja 2020., tj. trenutka prije pojave negativnih efekata pandemije bolesti COVID-19. Ukupni dug na kraju rujna 2022. iznosio je 70,4% BDP-a, dok je na kraju rujna prethodne godine taj udio iznosio 81,5%, što je smanjenje od 11,1 postotnog boda na godišnjoj razini i smanjenje od 2,7 postotnih bodova u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja, kada je taj udio iznosio 73,1%.

Podaci o strukturi duga opće države po glavnim dužničkim instrumentima i ročnosti duga dostupni su samo za nekonsolidirani dug[3] opće države. U njoj prevladavaju dugoročni dužnički instrumenti, pa tako na kraju rujna 2022. godine najveći udio u tom dugu imaju obveznice (65,3%), drugi su po važnosti dugoročni krediti (29,4%), a posljednji su kratkoročni krediti, vrijednosnice i depoziti (zajedno 5,4%). Pritom je kratkoročni dug na kraju rujna 2022. bio za 2,8 milijardi kuna (ili 13,2%) manji u odnosu na kraj rujna 2021., a dugoročni se dug u istom razdoblju povećao za 1,8 milijardi kuna (ili 0,5%).

Izvor: HNB

Objavljeno 30. prosinca 2022.