Zagreb, 30. lipnja 2021. (HNB) – Ukupni dug opće države je na kraju ožujka 2021. iznosio 91,3 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP), a na kraju ožujka prethodne godine taj je udio iznosio 73,7 posto, što je povećanje od 17,6 postotnih bodova na godišnjoj razini, navodi se u novom Statističkom priopćenju o dugu opće države za ožujak 2021.

Ukupno stanje konsolidiranog duga svih podsektora opće države na kraju ožujka 2021. iznosilo je 340 milijarda kuna, pa je u odnosu na kraj prosinca 2020. ostvaren rast od 10,3 milijarde kuna (ili 3,1 posto), a u odnosu na kraj ožujka 2020. taj dug bio je veći za 41,5 milijarda kuna (ili 13,9 posto). Ovaj prirast duga odnosi se uglavnom na inozemnu komponentu duga, čije se stanje u prvom tromjesečju ove godine povećalo za 15,6 milijarda kuna (ili 14,7 posto), odnosno za 21,3 milijarde kuna (ili 21,2 posto) u posljednjih godinu dana.

Podaci o strukturi duga opće države po glavnim dužničkim instrumentima i ročnosti duga dostupni su samo za nekonsolidirani dug[3] opće države. U njoj prevladavaju dugoročni dužnički instrumenti pa tako na kraju ožujka 2021. godine najveći udio u tom dugu imaju obveznice (64,7%), drugi su po važnosti dugoročni krediti (29,1%), a posljednji su kratkoročni krediti i vrijednosnice (zajedno 6,2%). Pritom je kratkoročni dug na kraju ožujka 2021. bio veći za 9,6 milijarda kuna (ili 81,6%) u odnosu na kraj istog mjeseca prethodne godine, a dugoročni se dug u istom razdoblju povećao za 34,0 milijarde kuna (ili 11,8%).

Bruto inozemni dug na kraju ožujka 2021. iznosio je 88,1% BDP-a, što je za 6,9 postotnih bodova više nego na kraju 2020

Na tekućem i kapitalnom računu platne bilance u prvom je tromjesečju 2021. ostvaren manjak od 1,1 milijardi eura, što je za 0,1 milijardi eura manje nego u istom razdoblju prethodne godine, navodi se u novom Komentaru platne bilance, stanja bruto inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja za prvo tromjesečje 2021. Promatraju li se posljednja četiri tromjesečja, višak na tekućem i kapitalnom računu u razdoblju do kraja ožujka 2021. iznosio je dva posto BDP-a, u usporedbi s 1,8 posto BDP-a u cijeloj 2020.

Bruto inozemni dug na kraju ožujka 2021. iznosio je 88,1 posto BDP-a, što je za 6,9 postotnih bodova više negoli na kraju 2020. te je rezultat rasta duga svih domaćih sektora, posebno države.