Zagreb, 3. veljače 2021. (ENT) – Ericsson Nikola Tesla i Državna geodetska uprava nastavljaju uspješnu suradnju potpisivanjem ugovora za geoinformatičke usluge na uspostavi registra zgrada za područje Varaždinske županije i izrade višenamjenskog informacijskog sustava registra zgrada. Ugovor je vrijedan gotovo 8 milijuna kuna (bez PDV-a).

Ericsson Nikola Tesla će razviti IT sustav za cijelu RH, u suradnji s geodetskim tvrtkama Zavod za fotogrametriju, GEO-GAUSS, GEOSOFT, Geo Grupa i CADCOM, koje će izraditi metodologiju prikupljanja i obrade podataka te prikupiti i obraditi podatke za Varaždinsku županiju. Planirano vrijeme realizacije je 22 mjeseca.

Riječ je ne samo o nastavku aktivnosti u zemljišnoj administraciji, već o strateškom projektu jer podatke o zgradama danas imaju mnoge institucije, ali oni nisu usklađeni. S obzirom da ne postoji čak ni jedinstveni identifikatori zgrada, registar zgrada će predstavljati središnje mjesto korisno mnogim državnim tijelima, lokalnoj samoupravi i građanima. Valja istaknuti da bi postojanje registra zgrada olakšalo i ubrzalo neke aktivnosti kod saniranja šteta poput onih nastalih u nedavnim potresima.

Ugovor je financiran bespovratnim sredstvima iz Prioritetne osi 2 – Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Europskog fonda za regionalni razvoj.