Zagreb, 8. travnja 2020. (HBOR) – Europska komisija je potvrdila HBOR-ovu shemu portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost s kreditnim potencijalom od 6 milijardi kuna.

Pokriće do 50 posto ukupno odobrenog kredita uz niske premije

Suglasnost Europske komisije bilo je potrebno pribaviti radi primjene značajno sniženih premija na police osiguranja i garancije u odnosu na tržišne premije te fiksnih premija za mala i srednja poduzeća te velike poduzetnike za različite ročnosti, ali neovisno o rejtingu korisnika kako bi se poduzetnicima čije je poslovanje pogođeno pandemijom COVID – 19 omogućilo pokriće do 50 posto ukupno odobrenog kredita za likvidnost, odnosno jednostavnije i brže odobrenje kredita s manjim zahtjevima za klasične instrumente osiguranja.

Naime, ovaj program je usklađen s kriterijima Privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID – 19, posebnog pravnog okvira za potpore kojeg je EK usvojila kako bi omogućila državama članicama fleksibilniju dodjelu potpora za krizom pogođena gospodarstva. Prije nego što ih počnu primjenjivati, države članice dužne su za takve privremene programe potpora pribaviti suglasnost Europske komisije upravo radi specifičnih i fleksibilnijih uvjeta dodjele potpora.

Korisnici osiguranja

Izravni korisnici portfeljnog osiguranja (osiguranici) bit će banke u Republici Hrvatskoj koje posluju u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i HBOR kao kreditor koji će izvoznicima i njihovim dobavljačima odobravati nove kredite za likvidnost. 

HBOR-ovo portfeljno osiguranje, kao jamstvo do 50 posto ukupnog iznosa odobrenog kredita, moći će se koristiti za kredite za likvidnost odobrene izvoznicima koji su definirani kao poduzetnici iz svih gospodarskih sektora, uključujući i turistički, koji su ostvarili 20 posto prihoda od izvoza u prethodnoj poslovnoj godini. 

Ove pogodnosti uskoro bi mogli koristiti i posredni izvoznici, odnosno dobavljači izvoznika koji su definirani kao poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koji su u poslovnim prihodima prethodne financijske godine ostvarili minimalno 40 posto prihoda od prodaje izvoznicima sukladno posljednjim službenim godišnjim financijskim izvještajima društva. Trenutno je u tijeku priprema prijedloga izmjena uredbe Vlade Republike Hrvatske kojom bi se ova mjera proširila i na posredne izvoznike.