Zagreb, 12. veljače 2024. (GIA) – Hrvatske tvrtke napravile su značajne iskorake u implementaciji dobrih praksi korporativnog upravljanja, no postoji znatan prostor za napredak u postizanju rodne ravnopravnosti na razini odbora, osobito izvršnih funkcija u upravama, zaključak je stručnjakinja za održivost okupljenih na događaju „Navigating the Future: The Crucial Role of Corporate Governance in ESG Excellence“ održanom u četvrtak u Sheraton Zagreb Hotelu u organizaciji IE University iz Madrida i konzultantske tvrtke Spona Code.

Odgovorno korporativno upravljanje temelj je izvrsnosti u području održivosti, a na panelu o najboljim praksama u hrvatskim kompanijama naglašeno je kako svaka odluka, od onih vezanih uz utjecaj na okoliš do pitanja društvene odgovornosti, ovisi o učinkovitim korporativnim strukturama upravljanja. Toga su vrlo svjesni u KONČAR grupi koju čini 14 samostalnih, većinom proizvodnih društava. „Osim usmjerenosti na okolišni dio ESG strategije, korporativno upravljanje i društveni element predstavljaju bitne sastavnice poslovanja KONČARA. U skladu s najboljim praksama težimo visokim standardima korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja.“, izjavila je Jasminka Belačić, specijalistica za poslovno izvještavanje i odnose s investitorima.

Katarina Mindoljević, tajnica društva Atlantic Grupe istaknula je kako je po pitanju odgovornih poslovnih praksi potrebno imati proaktivan pristup te postavljati i ispunjavati ciljeve više od onih koji su regulatorni zahtjevi: „Atlantic Grupa je i prije nego što su se pojavili regulatorni zahtjevi proaktivno krenula raditi na usklađivanju svog poslovanja i načela korporativnog upravljanja s najvišim međunarodnim standardima. Danas ne samo da ih se pridržavamo, već postavljamo i aktivno radimo na ispunjavanju ambicioznih javnih ciljeva koji pomiču granice odgovornih poslovnih praksi i transparentnosti upravljanja.“

U izlaganju moderatorice panela Diane Kobas Dešković, direktorice tvrtke Spona Code i autorice MAMFORCE standarda, istaknuto je kako hrvatske tvrtke koje kotiraju na burzi pokazuju pozitivan trend sve većeg stupnja usklađenosti u većini domena Kodeksa korporativnog upravljanja. Unatoč tome, Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju 2022. godine, kojeg redovito objavljuje HANFA, ukazuje na  postojanje velike razlike u zastupljenosti spolova u upravama sa samo 16% žena. Nešto je bolja zastupljenost u Nadzornim odborima sa 23% žena.

„Proteklih 15 godina HANFA je predani zagovornik načela korporativnog upravljanja u hrvatskim kompanijama te svjedočimo značajnim pomacima u tom području. Unatoč tome, mogućnosti za daljnji napredak još uvijek postoje, osobito u promicanju rodne ravnopravnosti na najvišim razinama korporativnih struktura“, naglasila je Andreja Hašček, voditeljica Direkcije za superviziju izdavatelja, HANFA.

Ova zabrinjavajuća statistika naglašava potrebu za daljnjim radom i aktivnostima u području rodne ravnopravnosti na najvišim razinama korporativnog vodstva. Sudionice panela jednoglasno su se složile da je dobro korporativno upravljanje izrazito važno u stvaranju i njegovanju transparentnog i objektivnog procesa selekcije koji neće ovisiti o spolu, te da implementacija nove zakonske regulative, koja tek treba biti donesena temeljem EU Direktive o ženama u odborima, ima povijesnu priliku ubrzati progres prema paritetu u odborima hrvatskih kompanija. „Navedeno je osobito važno uzme li se u obzir da je Hrvatska, prema istraživanju EIGE-a, jedna od zemalja u kojoj bi veći pomak u području rodne ravnopravnosti mogao dovesti do povećanja BDP-a od 12% do 2050. godine, uz paralelno bolje poslovne rezultate kompanija“, ističe Diana Kobas Dešković.

„U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, raznolikost u izvršnom vodstvu izrazito je važna za inovacije i održivi rast. Žene donose jedinstvene perspektive, vještine i uvide u odbore, obogaćujući procese donošenja odluka i potičući organizacijski uspjeh. Prihvaćanje rodne raznolikosti u izvršnim odborima ne samo da potiče inkluzivnost, već i poboljšava korporativni učinak i društveni utjecaj. Vrijeme je da se razbiju stakleni stropovi i osnaže žene da zauzmu svoja zaslužena mjesta u najvišim ešalonima korporativnog vodstva. Zajedno izgradimo budućnost u kojoj se svaki glas čuje i svaki talent cijeni“, zaključio je Andrea Coppola, regionalni direktor za Italiju i jugoistočnu Europu IE University.

Izvor i foto: Spona Code

Objavljeno 12. veljače 2024. Sva prava pridržana PoslovniFM.