Zagreb, 15. studenoga 2023. (GIA) – Hrvatski sabor raspisao je Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora za potrebe Hrvatskoga sabora kojim se pozivaju sve pravne i fizičke osobe na dostavu podatka o raspoloživosti i vlasništvu poslovnog prostora u Zagrebu koji bi dali u zakup.

Poslovni prostor koji se daje u zakup mora biti najmanje površine od 7000 metara kvadratnih i udovoljavati potrebama Hrvatskoga sabora za vrijeme trajanja obnove zgrade, a lokacija poslovnog prostora mora biti na području Zagreba.

Rok za predaju ponuda je 30 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora  gdje se mogu pronaći i detalji ovog poziva.

Izvor i foto: Hrvatski sabor