Osijrk/Zagreb, 23. studenoga 2021. (GIA) – HUP Udruga drvne i papirne industrije organzirala je konferenciju pod nazivom „ Drvno-prerađivačka industrija RH u okviru europskog zelenog plana – energetski izazovi“. U Osijeku je održana konferencija drvne branše, a kako je riječ o značajnom segmentu hrvatskog gospodarstva u radu Konferencije sudjelovali su, uz najistaknutije brojne  predstavnike drvnog sektora, i ministar gospodarstva i održivog razvoja, Tomislav Ćorić, Krunoslav Jakupčić, predsjednik uprave Hrvatskih šuma, Mihael Furjan, predsjednik HUP-a, Damir Zorić, glavni direktor HUP-a, župan OBŽ Ivan Anušić , te organizator konferencije Ivić Pašalić, predsjednik HUP Udruge drvne i papirne industrije.

Konferencija je dala odgovore na nekoliko važnih pitanja. Prvo, Kako drvno-prerađivačka industija u pogledu energetike, može pridonijeti ostvarivanju ciljeva postavljenih u Europskom zelenom planu i Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030.

Taj doprinos se sastoji u inovativnim procesima energetske učinkovitosti u vlastitim pogonima, te bitno većom domaćom potrošnjom obnovljivih izvora energije koje proizvode domaće drvno-prerađivačke tvrtke.

Kao inovativni  projekti energetske učinkovitosti predlažu se visokoučinkovita koegeneracijska postrojenja na biomasu, te hibridna visokoučinkovita kogeneracijska postrojenja, za vlastite potrebe. Predlaže se i  proizvodnja električne energije iz otpadne topline u postojećim kogeneracijskim postrojenjima, kao i iz postojećih toplovodnih i vrelovodnih kotlova na biomasu. Vrlo korisnim se smatra i proizvodnja električne energije u fotonaponskim  elektranama na krovovima DP tvrtki, a procjenjuje se da bi na taj način bilo moguće izgraditi oko 100 MW FN elektrana. Nužno je uvođenje inovativnih tehnologija u proizvodne procese, radi smanjenja potrošnje energije, te povećanja učinkovitosti, produktivnosti i konkurentnosti. Istodobno se u bitnome smanjuju štetne emisije CO2, te pridonosi dekarbonizaciji kao strateškom cilju.

Za ove projekte potrebna je značajna kapitalna bespovratna potpora iz fondova EU. Ovakvi projekti trebaju se razvijati  isključivo u pogonima drvne industrije, u kojima se direknto koristi proizvedena toplinska i električna energija.

U pogledu bitnog povećanja domaće  potrošnje obnovljivih izvora energije proizvedenih iz biomase , a koje proizvode domaće drvno-prerađivačke tvrtke, sudionici konferencije ukazuju na veliki potencijal drvnog peleta, pri ćemu se od ukupno proizvednih 450.000 t godišnje, samo  20%  potroši u Hrvatskoj. Stoga se  predlaže :

  • Smanjiti PDV na 13%, sukladno najboljoj EU praksi ( Austrija 13%, Belgija 6%, Francuska 10% , UK 5%, Njemačka 7%, Švicarska 7,7% ).
  • Obvezati korisnike državnog i proračuna lokalne uprave i samouprave na korištenje OIE za grijanje i hlađenje objekata javne namjene
  • Sufinancirati zamjenu sustava na lož ulje sustavima na obnovljive izvore energije,

Na konferenciji su istaknute neprijeporne  činjenice da je drvno-prerađivački sektor jedna od strateških grana nacionalne industrije, koja ima 25.000 izravno zaposlenih u sektoru, što čini 10,9% svih zaposlenih u  prerađivačkoj industriji, te unatoč COVID krizi ima kontinuirani rast zaposlenih. Hrvatski  drvni sektor ostvaruje 1,86 milijardi eura godišnjeg prihoda, preko milijardu eura izvoza,  što čini nemalih 7.55 %  ukupnog hrvatskog robnog izvoza. Za razliku od većine industrijskih sektora, drvoprerađivači ostvaruju suficit u robnoj  vanjskotrgovinskoj razmjeni od 367 milijuna eura godišnje. Zemlje koje su najznačajniji trgovinski partneri  hrvatskih poduzeća izvoznika su Italija, Njemačka, Austrija, Slovenija.

Sudionici Konferencije naglašavaju visok potencijal domaće sirovine. Tako, primjerice, 47% kopnene površine RH čine šume i šumsko zemljište, pri čemu se njegom šumskih površina  po načelu potrajnog gospodarenja, pridobiva  visokovrijedna FSC certificirana drvna sirovina. Šumama se gospodari održivo, vodeći prije svega računa o brojnim općekorisnim funkcijama, a pridobivanje drvne sirovine nije samo sebi svrhom, nego je rezultat nužno potrebne njege i čuvanja kvalitete i održivosti šuma.

Izvor: HUP Foto: pixabay

Objavljeno 23. studenoga 2021. Sva prava pridržana ©poslovniFM