Zagreb, 14. rujna 2020. (Al Donia) – Ministarstvo turizma i sporta u sklopu EUSAIR Facility Point projekta, potpisalo je ugovor vrijedan 750 tisuća kuna sa zajednicom ponuditelja koju čine Institut za razvoj i međunarodne odnose IRMO i Ecorys Hrvatska d.o.o. Predmet ugovora jesu konzultantske usluge za praćenje i vrednovanje 4. stupa „Održivi turizam“ Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) u okviru projekta EUSAIR Facility Point sufinanciranog bespovratnim sredstvima Europske unije iz INTERREG ADRION programa.

Ministarstvo je koordinator tematskog stupa održivog turizma Jadransko-jonske strategije EUSAIR, izvoditelja odabralo u otvorenom postupku javne nabave. Zadaća stručnjaka za praćenje i vrednovanje je samostalno prikupljanje dostupnih studija i istraživanja u suradnji s Ministarstvom te njihova analiza i obrada kako bi se prikupila što korisnija baza znanja, korisnih informacija i usporedivih podataka o postojećem stanju u području održivog turizma na području Jadransko-jonske makroregije. Nju čine četiri države članice EU i pet nečlanice čiji pristupi i metode nisu posve isti i ovime se nastoji standardizirati baza znanja utemeljene na rezultatima istraživanja.

Ministarstvo turizma i sporta RH ovime vrlo aktivno nastavlja daljnju provedbu EUSAIR Jadransko-jonske strategije i rad utemeljen na što pouzdanijim i međusobno usporedivim znanstvenim podacima za područje svih 9 zemalja Jadransko-jonske makroregije. U radu će odabrani stručnjaci koristiti razne izvore, poput studija koje je ugovorila Komisija, OECD ili COWI u vezi s makroregionalnim strategijama i teritorijalnog sustava praćenja koji će se stvoriti u okviru programa suradnje ESPON.

Konzorcij kojeg čini Institut za razvoj i međunarodne odnose i konzultantska tvrtka Ecorys Hrvatska d.o.o. u iduće će dvije godine pružati podršku u provedbi Strategije Europske unije za jadransku i jonsku regiju odnosno njenog dijela koji se odnosi na razvoj održivog turizma, za čiju koordinaciju je zadužena Republika Hrvatska (kroz Ministarstvo turizma i sporta).

“Zemlje koje sudjeluju u ovoj Strategiji su Hrvatska, Grčka, Italija, Slovenija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija te Srbija, što znači da za mogu kandidirati svoje razvojne projekte za EU financiranje namijenjeno provedbi Strategije. Insitutu za razvoj i međunarodne odnose i Ecorys Hrvatska d.o.o. će, u suradnji s predstavnicima svih navedenih zemalja, izraditi okvir za praćenje i vrednovanje napretka provedbe dijela Strategije koji se odnosi na održivi turizam te ojačati kapacitete javnih uprava zemalja koje sudjeluju u Strategiji za bolje strateško planiranje i koordinaciju javnih politika i mjera na razini jadransko-jonske regije“, kazala je  Sanja Tišma, ravnateljica Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba povodom potpisivanja ugovora.