Zagreb, 11. studenoga 2022. (GIA) – U Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. listopada 2022. godine evidentirano je 15.039 poslovnih subjekata, što je 256 poslovnih subjekata ili 1,7 % više u odnosu na rujan 2022. i 198 poslovnih subjekata ili 1,3 % manje u odnosu na listopad 2021. godine.

Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 3,8 milijardi kuna (glavnica), što je za 191,9 milijuna kuna (4,8 %) manje u odnosu na rujan 2022. godine, a 197,8 milijuna kuna (4,9 %) manje u odnosu na listopad 2021. godine. Kamate su iznosile milijardu kuna.

Tablica: Evidentirane dospjele neizvršene osnove za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret ovršenika POSLOVNIH SUBJEKATA

Od 15.039 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 6.901 je pravna osoba (45,9%), na koju se odnosi 2,6 milijardi kuna ili 66,7% iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 8.138 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 1,3 milijarde kuna.

U odnosu na stanje u rujnu 2022. godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje veći je za 1,9%, a iznos neizvršenih osnova manji za 7,4%. Ukupan broj fizičkih osoba veći je za 1,6%, a iznos neizvršenih osnova za 1,0%.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. listopada 2022. godine, u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 232.840 potrošača, što je za 0,3% više nego u prethodnom mjesecu, a 3,8% manje nego prije godinu dana. Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 18,3 milijarde kuna (glavnica), što je za 0,1% manje u odnosu na rujan 2022., a 0,4% više u odnosu na listopad 2021. godine. Kamate su iznosile 6,6 milijardi kuna.

Tablica: Evidentirane dospjele neizvršene osnove za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret ovršenika POTROŠAČA

Najveći dio duga potrošača, u iznosu od 5,5 milijardi kuna (bez kamata), odnosio se na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama, dug je iznosio 6,3 milijarde kuna.

Izvor: Fina Foto: pixabay

Objavljeno 11. studenoga 2022. Sva prava pridržana ©poslovniFM