Zagreb, 15. srpnja 2021. (ENT) – Ericsson Nikola Tesla je s Ministarstvom pravosuđa i uprave (MPU) potpisao ugovor vrijedan više od 14 milijuna kuna (bez PDV-a), a s Državnom geodetskom upravom (DGU) ugovor u vrijednosti 612.000 kuna (bez PDV-a).

Ugovor potpisan s MPU-om odnosi se na usluge dizajna, razvoja i implementacije sustava u okviru projekta: “Upravljanje zemljišnim podacima”. Projekt je financiran EU sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Cilj projekta je uspostava sustava za upravljanje zemljišnim podacima putem elektroničkih usluga između MPU-a i DGU-a kao pružatelja podataka (tj. servisa) prema drugim tijelima državne uprave i ostalim definiranim korisnicima. Uspostava ovakvog interoperabilnog sustava za upravljanje zemljišnim podacima u sklopu Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) osnovna je pretpostavka za ubrzanje ekonomske aktivnosti u gospodarstvu.

Ugovor potpisan s DGU-om odnosi se na nadogradnju ZIS-a novim funkcionalnostima u okviru Zajma Svjetske banke za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije. Jedna nadogradnja odnosi se na nove svrhe elaborata i potvrde. Tako će se geodetskim izvoditeljima omogućiti izrada i predaja geodetskih elaborata za različite svrhe kada su ti elaborati izrađeni bez mjerenja. Druga nadogradnja odnosi se na podzemne zgrade. U okviru te nadogradnje podržat će se evidencija podzemnih zgrada u ZIS-u, s obzirom da takve zgrade imaju svoje osobitosti koje nisu danas podržane, poput ograničenja prikaza podzemnih zgrada koje se prostiru ispod više čestica, nemogućnosti pravilnog iskazivanja površine zgrada, nemogućnosti primjene odgovarajućih kontrola i sl.