Zagreb, 22. travnja 2021. (Mingor/HUP) – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “ Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”, Referentna oznaka: KK.11.1.1.01.
 
Ovim će se Pozivom podržati ulaganja malih i srednjih poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije i tako ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.
 
Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremeno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 30. travnja 2021. godine u 11:00:00 sati do 31. svibnja 2021. godine u 16:00:00 sati. Ukupna alokacija Poziva iznosi 1.140.000.000,00 HRK.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički putem sustava eFondovi.
 
Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 7.500.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 500.000,00 HRK.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Datum objave: 21.04.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 30.04.2021. od 11:00:00 sati
Datum završetka zaprimanja prijava: 31.05.2021. do 16:00:00 sati
Fond: Kohezijski fond
Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Alokacija: 1.140.000.000,00 kn

OPĆE INFORMACIJE

 • Ovim će se Pozivom podržati ulaganja poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije, ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa. Navedeni Poziv financirati će se putem Instrumenta “Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja – REACT EU”. U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s:
 • osnivanjem nove poslovne jedinice,
 • proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
 • diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice
 • temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

SVRHA POZIVA

 • Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.
 • Oporavak gospodarstva pogođenog pandemijom bolesti Covid-19 ne podrazumijeva samo saniranje štetnih posljedica nastalih na tržištu, već i stvaranje uvjeta za bržu i bolju prilagodbu gospodarstva suvremenim i budućim ekološkim i okolišnim zahtjevima te kroz poticanje diverzifikacije i digitalizacije utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje te očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • Mikro poduzetnici
 • Mali i srednji poduzetnici

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 • Korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja
 • Primjena digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji
 • Prelazak na kružno gospodarstvo
 • Osim ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kroz ovaj Poziv podržat će se i dodatna ulaganja u razvoj znanja, vještina i kompetencija zaposlenika MSP-ova te korištenje savjetodavnih usluga u pronalasku odgovarajućih rješenja.

IZNOSI SREDSTAVA
1.140.000.000,00HRK

MINIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
500.000,00 HRK

MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
7.500.000,00 HRK

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

31.05.2021

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici:

DOKUMENTACIJA