Zagreb, 7. srpnja 2021. (Mingor) – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je preliminarni pregled podataka o komunalnom otpadu u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu koji sadrži informacije o nastalom otpadu i odvojenom sakupljanju na nacionalnoj razini.

U 2020. godini nastalo je 1.680.428 tona komunalnog otpada, odnosno 414 kilograma po stanovniku. To je smanjenje od 7% u odnosu na ukupnu količinu komunalnog otpada iz 2019. Značajnija smanjenja količina evidentirana su za miješani komunalni otpad i ambalažni otpad.

Odvojeno je sakupljeno 686.475 tona komunalnog otpada. Stopa odvojenog sakupljanja iznosila je 41%, što je povećanje za 4% u odnosu na 2019.

Rezultat je to značajnih ulaganja u infrastrukturu za odvajanje otpada i edukacije stanovništva.

Od 2016. do danas je kroz dva otvorena poziva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija odobreno 213 projekata reciklažnih dvorišta koji su sufinancirani s 85% EU bespovratnih sredstava, a ukupna dodijeljena sredstva iznose 465 milijuna kuna.

Kroz 91 projekt provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti obuhvaćeno je više od 3 milijuna stanovnika. Za ove projekte odobreno je 53,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

U primarnu selekciju otpada uloženo je 315 milijuna bespovratnih EU kuna što je 85% investicije za nabavu 1.230.695 komada kanti i spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za 407 jedinica lokalne samouprave. Uz to, sufinanciraju se i izgradnje sortirnica, kompostana, nabave vozila za odvojeno prikupljanje otpada te sanacije odlagališta otpada.

Sve to direktno doprinosi ostvarenju ciljeva povećanja stope odvojenog sakupljanja i recikliranja otpada te smanjenju odlaganja na odlagalištima. Ključno je da svi, od građana, preko jedinica lokalne samouprave do nacionalne razine, svakodnevno nastave raditi na uspostavi sustava gospodarenja otpadom kako bismo u narednom periodu nastavili s ovim pozitivnim trendom i ostvarivali dobre rezultate zasnovane na razvoju kružnog gospodarstva i smanjivanju pritiska na okoliš.


Preliminarni pregled podataka izrađen je na temelju prijava obveznika u Registar onečišćivanja okoliša, prijava podataka o prekograničnom prometu otpada i dodatnih procjena. Dokument je dostupan na poveznici: http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/inlinefiles/Preliminarni%20podaci%20o%20komunalnom%20otpadu%20za%202020.%20godinu.pdf