Zagreb, 30. kolovoza 2022. (GIA) – Na ostvarene rezultate – neto dobit poduzetnika Hrvatske, u 2021. godini, najviše su utjecali poduzetnici iz privatnog sektora, njih 142.165, kod kojih je bilo 821.704 zaposlenih, s ostvarenim ukupnim prihodima od 765,5 milijardi kuna, 54,4 milijarde kuna dobiti razdoblja, 14,4 milijarde kuna gubitka razdoblja i 40 milijardi kuna neto dobiti. Poduzetnici iz privatnog sektora vlasništva u 2021. godini, u odnosu na 2020. godinu, povećali su broj zaposlenih za 4,3 %, ukupne prihode za 21,2%, dobit razdoblja za 36,2 %, gubitak razdoblja smanjen je za 24,6 % te su ostvarili veću neto dobit za 91,7 %, objavila je Fina.

Privatni sektor imao je najznačajniju ulogu u poslovanju poduzetnika u 2021. godini jer je sudjelovao s 98,5% udjela u broju poduzetnika, 85,2% u broju zaposlenih, 86,4% u ukupnim prihodima, 87,8% u dobiti razdoblja, 84% u gubitku razdoblja, 59% u bruto investicijama samo u novu dugotrajnu imovinu te ostvario 89,2% ukupne neto dobiti poduzetnika Hrvatske. Zaposlenima kod poduzetnika u privatnom sektoru, u 2021. godini, kao i proteklih godina, obračunate su manje prosječne mjesečne neto plaće od prosjeka gospodarstva, 6.143 kune u 2021., što je 3,3% manje od prosjeka svih poduzetnika RH (6.350 kuna).

Financijski rezultati poduzetnika Hrvatske u 2021. godini, po oblicima vlasništva (iznosi u milijunima kn)

Kod poduzetnika u državnom vlasništvu, njih 859, bilo je 93.994 zaposlenih koji su ostvarili ukupne prihode od 59,2 milijarde kuna, 3 milijarde kuna dobiti razdoblja, 907,2 milijuna kuna gubitka razdoblja i 2,1 milijardu kuna neto dobiti. Poduzetnici u državnom vlasništvu, u odnosu na 2020. godinu, smanjili su broj zaposlenih za 0,8 %, povećali ukupne prihode za 12,9 %, dobit razdoblja za 7,9 %, smanjili gubitak razdoblja za 31,8% te ostvarili veću neto dobit za 43,3 %.

Također, treba istaknuti i financijske rezultate poduzetnika u mješovitom vlasništvu, njih 331, koji su u 2021. godini imali 47.021 zaposlenih, ostvarili ukupne prihode od 59,1 milijardu kuna, dobit razdoblja u iznosu od 4,4 milijarde kuna, gubitak razdoblja od 1,8 milijardi kuna i neto dobit u iznosu od 2,6 milijardi kuna. U odnosu na 2020. godinu, smanjen je broj zaposlenih za 1,6%, povećani su ukupni prihodi za 25,8 %, ukupni rashodi za 16,4 %, dobit razdoblja za 67,1 %, a gubitak razdoblja smanjen je za 51,1% te je ostvarena neto dobit od 2,6 milijardi kuna, u odnosu na 2020. godinu, kada je iskazan neto gubitak od 983,4 milijuna kuna.

Udjeli poduzetnika Hrvatske razvrstanih po vlasništvu u 2021. godini                                     (udjeli u %, HR=100,0%)

Poduzetnici u državnom sektoru vlasništva u 2021. godini sudjelovali su s 0,6% u broju poduzetnika, 9,7% u broju zaposlenih, 6,7% u ukupnim prihodima, 4,9% u dobiti razdoblja, 5,3% u gubitku razdoblja i 4,8% u neto dobiti. Zaposlenima u državnom sektoru obračunata je prosječna mjesečna neto plaća koja je u 2021. godini iznosila 7.442 kune, što je za 17,2% više od prosjeka svih poduzetnika na razini RH (6.350 kuna).

Izvor: Fina

Objavljeno 30. kolovoza 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM