Zagreb, 21. prosinca 2023. (GIA) – Jednake plaće muškaraca i žena za posao jednake vrijednosti od 2026. godine postat će obveza za gotovo sve poslodavce, dok je u pet hrvatskih kompanija jednakost plaća već sada standard što je potvrđeno i INC.Q Equal Pay prvim certifikatima za jednakost plaća hrvatskim tvrtkama.

Žene u Hrvatskoj imaju u prosjeku 11 % manju plaću od muškaraca što je blizu prosječne razlike u plaćama Europske unije od 13 %. Među ključnim ciljevima strategije rodne ravnopravnosti Europske unije je i transparentnost te s time povezana jednakost plaća na čemu se radi kroz nadolazeće promjene zakona. Direktiva o transparentnosti plaća je posebno važna jer je utvrđeno da je upravo nedostatak transparentnosti jedna od ključnih prepreka za zatvaranje rodnog jaza plaća koji negativno utječe na kvalitetu života žena te posljedično dovodi do lošijeg zdravlja, većeg rizika od siromaštva i rodnog jaza u mirovinama koji prosječno iznosi 30% u zemljama EU. Kompanije će od 2026. godine morati izvještavati o jednakosti plaća i u slučaju razlike veće od 5 % provoditi korektivne mjere u suradnji s predstavnicima radnika.

Vanjska neovisna evaluacija konzultantske tvrtke Spona Code potvrdila je da su u pet hrvatskih kompanija različitih sektora i veličine muškarci i žene jednako plaćeni za poslove jednake vrijednosti. Cemex Hrvatska, INA, KONČAR D&ST, MICRO-LINK i Poslovna inteligencija provode odgovornu politiku plaća i osiguravaju jednake plaće muškaraca i žena za poslove jednake vrijednosti. Svečanom dodjelom odano je priznanje tvrtkama prvim dobitnicima INC.Q Equal Pay certifikata koje su se već posvetile provedbi tog važnog kriterija rodne ravnopravnosti i time se pozicionirale kao lideri promjene promjene koji već sada rade iznad zakonskog standarda i svojim primjerom pokazuju kao će izgledati budućnost rada prilagođena očekivanjima novih generacija.

„Radi se o organizacijama koje su sustavno radile na pripremi svog poslovanja zahtjevima održivih strategija razvoja i povezanog ESG izvještavanja u području društvenih i upravljačkih učinaka. Na tom putu su prošle i MAMFORCE certifikaciju koja ih je pripremila i za važno područje jednakosti plaća. Dodatnom i dubljom analizom plaća i ostalih financijskih primitaka po spolu utvrđeno je da zadovoljavaju visoke kriterije Direktive uz toleranciju razlike do 5%, koja je kod ovih vodećih kompanija u Hrvatskoj i ispod tog dozvoljenog kriterija.“ – izjavila je na dodjeli Diana Kobas Dešković, u ime nezavisnog certifikatora.

Tvrtke nositeljice prvog certifikata za jednakost plaća INC.Q Equal Pay predane su stvaranju pravičnog radnog okruženja u kojem su plaća, procjena učinka i financijske nagrade lišeni subjektivnih procjena uz  objektivno vrednovanje po mjerljivim kriterijima. „Certifikat INC.Q Equal Pay odraz je naše predanosti inkluzivnoj kulturi u čijem su središtu pravičnost i jednakost, stvarajući time radno mjesto u kojem se doprinos svakog pojedinca prepoznaje, poštuje i pravedno nagrađuje“, naglasila je Lana Janković Darapi, direktorica tvrtke MICRO-LINK.

Jednakost plaća i rodna ravnopravnost ujedno su i značajni pokazatelji odgovornog korporativnog upravljanja čega su svjesni u kompanijama tradicionalno „muških“ zanimanja poput naftne i cementne industrije te IT-a.

Društvo KONČAR D&ST je ponosno što je među prvima u Hrvatskoj dobitnik INC.Q Equal Pay Certifikata kojim je potvrđeno da je naš sustav plaća transparentan te da su plaće jednake po spolu na radnim mjestima iste vrijednosti. Time je dodatno naglašena naša predanost stvaranju inkluzivnog i raznolikog radnog okruženja u kojem prevladava pravičnost te se prepoznaje i priznaje doprinos svakog pojedinca. U KONČAR D&ST-u smatramo pravičnost i jednakost temeljnim načelima naše organizacijske kulture. Ovaj certifikat s rednim brojem 1., je potvrda da su naši zaposleni pravedno i jednako vrednovani za svoje doprinose, bez obzira na spol“, istaknuo je Vanja Burul, predsjednik Uprave KONČAR D&ST-a.

Iznimno nam je drago što smo jedna od prvih kompanija čij je posvećenost ravnopravnosti plaća prepoznata od neovisnog certifikatora. U Ini smatramo da je ravnopravnost veoma važna, a radi specifičnosti industrije radimo brojne korake kako bismo postigli jednakost u brojnim segmentima pa tako i u plaćama radnika. Certifikat INC.Q Equal Pay dodatna je potvrda naše predanosti, ali i poticaj za poduzimanje daljnjih napora u smjeru izgradnje ravnopravnog radnog okruženja, kao i vodeće pozicije u području korporativnog upravljanja“, izjavila je Marlena Jerković, Direktorica privlačenja talenata i razvoja u Ini.

Zadatak je i društva i poslovnog sektora razumjeti zbog čega dolazi do nejednakosti prilika te aktivno raditi na promicanju rodne ravnopravnosti. U Cemexu stoga radimo na tome da osiguramo jednake prilike za karijerni razvoj i ženama i muškarcima. Sustav upravljanja plaćama gradimo redovitim godišnjim usklađivanjem platnih razreda s tržištem, a prilikom povećanja plaća korigiramo eventualne nejednakosti, vodeći računa o najpotrebitijim skupinama. No osim plaća, Cemex osigurava niz drugih materijalnih i nematerijalnih benefita kojima se nadopunjuje financijska, ali i nematerijalna dobrobit svih zaposlenika“, naglasila je Mirela Kotarac, direktorica ljudskih potencijala Cemexa.

U Poslovnoj inteligenciji više od 20 godina pridonose razbijanju predrasuda o ženama u IT industriji, a osim u jednakost plaća kontinuirano ulažu u inovativne upravljačke politike zahvaljujući kojima su već dugi niz godina jedan od najpoželjnijih poslodavaca:

Poslovna inteligencija je IT kompanija u kojoj od trenutka osnivanja radi podjednak broj žena i muškaraca. Mi smo i među prvim nositeljima certifikata MAMFORCE kroz čiju smo implementaciju dodatno podigli ljestvicu, ne samo vezano uz ravnopravnost spolova, nego i uz druge oblike inkluzivnosti. Certifikat INC.Q Equal Pay je jako vrijedno priznanje jer dokazuje da ravnopravnost spolova živimo kroz transparentan i pravedan sustav plaća, mogućnosti osobnog rasta i razvoja, edukacija te raznih drugih benefita koji podupiru naše kolegice i kolege u svim fazama njihovog životnog i profesionalnog ciklusa“, istaknula je Nataša Margetić Lukić, Voditeljica ljudskih potencijala u Poslovnoj inteligenciji prilikom uručenja Certifikata.

Izvor i foto: Spona Code

Objavljeno 21. prosinca 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.