Zagreb, 14. veljače 2023. (GIA) – U djelatnosti emitiranja radijskog programa (NKD 60.10) poslovalo je u 2021. godini ukupno154 poduzetnika sa 753 zaposlenih. Ti su poduzetnici u promatranom razdoblju ostvarili ukupne prihode u iznosu od 275,1 milijun kuna te ukupne rashode od 277 milijuna kuna. Ostvarena je dobit razdoblja od 22,8 milijuna kuna i 28,8 milijuna kuna gubitka razdoblja te je ukupno iskazan neto gubitak koji je iznosio 6 milijuna kuna. U odnosu na 2020. godinu, ukupni prihodi su u 2021. smanjeni za 5,6%, ukupni rashodi za 0,6%, dobit razdoblja za 12,2%, a gubitak razdoblja povećan je za 61,5%.

U 2021. godini iskazan je neto gubitak u odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvarena neto dobit u iznosu od 8,1 milijun kuna. 

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog  programa iznosila je 5.206 kuna u 2021. godini, što je 5,8% više u odnosu na 2020. godinu te 18% manje od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (6.350 kuna).

U djelatnosti emitiranja radijskog programa najveće ukupne prihode i najveću dobit razdoblja u 2021. godini ostvario je NARODNI d.o.o. (35,1 milijun kuna ukupnih prihoda i 4 milijuna kuna dobiti razdoblja). Na drugom mjestu po ukupnim prihodima je ANTENA ZAGREB d.o.o. (26,1 milijun kuna), a na trećem THE AMM d.o.o. (20,6 milijuna kuna).

Od 154 poduzetnika, njih 129 bilo je u privatnom vlasništvu, 20 u mješovitom, a preostalih 5 u državnom vlasništvu[1].


[1] U pravilu je riječ o društvima koja su osnovale županije, gradovi i/ili općine na čijem je području sjedište društva.

Izvor: Fina Foto: pixabay

Objavljeno 14. veljače 2023. povodom Svjetskog dana radija.