Zagreb, 17. kolovoza 2021. – U 2020. godini je nastalo 1.680.428 tona komunalnog otpada odnosno 414 kg po stanovniku, što je smanjenje od 7 posto u odnosu na ukupnu količinu iz 2019. godine. Odvojeno je sakupljeno 686.475 tona komunalnog otpada. Pritom je stopa odvojenog skupljanja iznosila 41 posto, što je povećanje od 4 postotna boda u odnosu na 2019. godinu, pokazuju podaci Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Kratki preliminarni pregled podataka o komunalnom otpadu u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu sadrži informacije o nastalom komunalnom otpadu i odvojenom sakupljanju na nacionalnoj razini. Riječ je o pregledu podataka izrađenom temeljem prijava obveznika u bazu podataka Registar onečišćivanja okoliša (ROO), prijava podataka o prekograničnom prometu otpada i dodatnih procjena. Izvješće o komunalnom otpadu, koji se upravo priprema, osim konačnih podataka o nastalom i odvojeno sakupljenom komunalnom otpadu, sadržavat će i podatke o postupanju s otpadom (stopa recikliranja, stopa odlaganja itd.) za nacionalnu razinu te preglede podataka za županijsku razinu i razinu jedinica lokalne samouprave (JLS). Završno Izvješće bit će objavljeno na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, najavljeno je.

U 2020. godini, tumači Ministarstvo, prekida se trend porasta količina nastalog komunalnog otpada koji je bio prisutan od 2014. godine. Značajnija smanjenja količina evidentirana su za miješani komunalni otpad i ambalažni otpad. Kod ambalažnog otpada najveće smanjenje je evidentirano kod količina odvojeno sakupljene otpadne staklene ambalaže i otpadne ambalaže od papira i kartona, dok je kod plastične otpadne ambalaže, drvene otpadne ambalaže i metalne otpadne ambalaže evidentiran blagi porast količina.

U ukupnim količinama komunalnog otpada, miješani komunalni otpad činio je 59 posto, dok su ostatak od 41 posto činile ostale vrste otpada, uključujući i miješane frakcije poput glomaznog otpada, ostataka od čišćenja ulica i sl. Time se udio odvojeno sakupljenog komunalnog otpada (ostalih vrsta komunalnog otpada4) povećao za 4 postotna boda u
odnosu na 2019. godinu, čime je nastavljen trend porasta stope odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.

Količina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada u 2020. godini iznosila je 686.475 tona, što je za 15.705 tona više nego u 2019. godini. Porastu je najviše doprinijelo povećanje odvojeno sakupljenog biootpada iz kuhinja i kantina u organizaciji JLS, te smanjenje količina miješanog komunalnog otpada i to prvenstveno u velikim gradovima: Zagreb, Split, Osijek, Dubrovnik, Pula itd.

Kao i prethodne godine, u odvojeno sakupljenom komunalnom otpadu najveći udio činile su sljedeće vrste otpada: papir i karton, glomazni otpad, biootpad i plastika.

U 2020. nastavlja se trend porasta broja aktivnih reciklažnih dvorišta, a time i porast količina
sakupljenih putem reciklažnih dvorišta. Po podacima Ministarstva, ukupno je 177 aktivnih reciklažnih dvorišta, što je 25 više nego godinu ranije.

Autor: Darko Buković Foto: pixabay

Objavljeno 17. kolovoza 2021. Sva prava pridržana ©poslovniFM