Zagreb, 29. studenoga 2021. (GIA) – Hrvatska narodna banka objavila je danas nove vrijednosti indeksa nacionalne referentne stope (NRS). Objavljene su vrijednosti NRS-a za treće tromjesečje 2021., a usporedba tih podataka s drugim kvartalom pokazuju da se nastavio trend pada gotovo svih podindeksa NRS-a.

Od 24 podindeksa NRS-a, u trećem tromjesečju 2021. godine smanjila se vrijednost svih podindeksa osim jednog koji se u praksi ne koristi, a njegova je vrijednost ostala nepromijenjena. Kunski i eurski podindeksi smanjili su se za jedan do dva bazna boda (0,01 ili 0,02 postotna boda) s izuzetkom podindeksa 3M NRS3 EUR koji se smanjio za tri bazna boda (0,03 postotna boda). Dva najzastupljenija podindeksa u ugovorima o potrošačkim kreditima, podindeksi 6M NRS1 EUR i 6M NRS1 HRK, smanjili su se u trećem tromjesečju 2021. godine za jedan bazni bod svaki, te sada 6M NRS1 EUR iznosi 0,09% a 6M NRS1 HRK iznosi 0,10%.

Nacionalna referentna stopa (NRS) jest implicitna kamatna stopa koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope u financijskim ugovorima. Hrvatska narodna banka izračunava NRS iz podataka o kamatnim troškovima i glavnim izvorima sredstava na koje se ti troškovi odnose, koje HNB redovito prikuplja od banaka i štednih banaka. Kvaliteta procesa izračuna NRS-a osigurava se kontrolom ulaznih podataka, ustrojenim internim procedurama i redovitim revizijama postupaka kontrole podataka. NRS i dodatni podaci koji služe za njegov izračun objavljuju se na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke četiri puta godišnje.

Izvor: HNB

Objavljeno 29. studenoga 2021. Sva prava pridržana PoslovniFM.