Zagreb, 24. studenoga 2022. (GIA) – U Republici Hrvatskoj u 2021. na istraživačko-razvojnu djelatnost utrošeno je 5,5 milijardi kuna, što je za 15,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnih sredstava za IR, najviše je utrošeno u poslovnom sektoru, 46,5%. Slijedi visoko obrazovanje s 32,3%, dok je najmanje sredstava utrošeno u državnome i privatnome neprofitnom sektoru, 21,1%.

Najveći dio izdataka za IR odnosi se na troškove rada i troškove naknada zaposlenima, 62,5%. Ostali tekući troškovi čine 22,8% ukupnih izdataka, a samo 14,7% odnosi se na kapitalne izdatke.

Ako promatramo izvore sredstava za IR za sektore ukupno, najveći dio financirale su jedinice vlastitim sredstvima, 42,9%, a slijedi izvor državna i lokalna uprava s 33,1%. Detaljnija analiza po sektorima pokazuje da poduzeća većinom (77,4%) financiraju IR vlastitim sredstvima, dok državni i privatni neprofitni sektor (58,0%) te visoko obrazovanje (62,0%) većinom financira državna i lokalna uprava.

Ukupno zaposlenih na IR-u u 2021. bilo je 27 424, što je za 8,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja zaposlenih, 13 247 (48,3%) bile su žene.

Djelatnošću IR-a većinom su se bavili zaposlenici jedinica koje provode IR, njih 93,2%, dok je 6,8% od ukupno zaposlenih bilo angažirano na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora. Udio istraživača u ukupnom broju zaposlenih bio je 61,5% (među njima je bilo 48,8% žena). Među istraživačima je bilo 64,1% doktora znanosti (udio žena među istraživačima s doktoratom bio je 49,2%).

IR rad može biti osnovna djelatnost zaposlenih ili je njihova dodatna djelatnost koju ne obavljaju puno radno vrijeme. Kako bi se realno prikazao stvarni angažman zaposlenih na IR-u, prema normama međunarodne statistike upotrebljava se ekvivalent pune zaposlenosti (FTE), koji se smatra glavnim pokazateljem o zaposlenima na IR-u za međunarodne usporedbe.

Izraženo ekvivalentom pune zaposlenosti, u 2021. na IR-u su ukupno bile zaposlene 16 528,2 čovjek-godine (tj. osobe koje rade puno radno vrijeme na IR-u), a od toga je bilo 47,2% žena. Istraživača izraženih FTE-om bilo je 9 507,7.

U sektorskoj raspodjeli, od 529 promatranih jedinica, poslovnom sektoru pripada 371 jedinica, državnome i privatnome neprofitnom sektoru pripadaju 64 jedinice, a visokom obrazovanju pripadaju 94 jedinice.

Izvor: DZS Foto: pixabay

Objavljeno 24. studenoga 2022.