Zagreb, 23. lipnja 2021. (MRRFEU) – Na 64. sjednici Vlade Republike Hrvatske ministrica Tramišak predstavila je Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj koje je potom usvojeno.

Do 17. lipnja 2021. godine Republike Hrvatska je ugovorila projekte u vrijednosti od 12,83 milijardi eura (97,52 mlrd. kn) odnosno 119,57% dodijeljenih sredstava. Ukupno je isplaćeno 5,88 milijardi eura (44,72 mlrd. kn) odnosno 54,84% dodijeljenih sredstava te je ovjereno 5,06 milijarde eura (38,43 mlrd. kuna) odnosno 47,12% dodijeljenih sredstava.

U razdoblju od 2013. godine do 17. lipnja 2021. razlika između uplaćenih sredstava iz proračuna EU u proračun RH i sredstava uplaćenih iz Proračuna Republike Hrvatske u proračun Europske unije iznosi 40,32 milijardi kuna u korist proračuna Republike Hrvatske.

Po prvi puta se dodaje izvještavanje za novi instrument Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja („REACT-EU”) u sklopu kojega su osigurana dodatna sredstva radi pružanja pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i njezinih socijalnih posljedica te u pripremi zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva. Alokacija Republike Hrvatske za 2021. godinu je 571,5 mln eura, a alokacija za 2022. godinu bit će poznata tijekom listopada.

Izmjenom operativnog programa Konkurentnost i kohezija oformljena je nova Prioritetna os 11 – Jačanje oporavka od krize u kontekstu pandemije COVID-19 i priprema za zeleni, digitalni i otporni oporavak gospodarstva.  U sklopu navedene prioritetne osi raspisan je poziv Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju vrijedan 1,1 milijardu kuna (150 mln eura) koji se odnosi na alokaciju za 2021. i za 2022. godinu. Uzimajući u obzir rokove za provedbu do 2023. godine išlo se na korist poduzetnicima kako bi im sredstva bila dostupna što prije.

Također, 530 mln eura alokacije za 2021. godinu kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali usmjerilo se na Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom. Preostalih 10 mln eura  usmjereno je kroz FEAD Fond europske pomoći za najpotrebitije.

„Sredstva iz instrumenta REACT su tek odobrena a brzom reakciju Vlade Republike Hrvatske su već stavljena u funkciju oporavka gospodarstva kroz mjere za očuvanje radnih mjesta i poziv vrijedan 1,1 milijardu kuna (150 mln eura) za jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju namijenjen poduzetnicima. S današnjim danom počinjemo pratiti iskorištenost novih EU sredstava koji su hitnom reakcijom stavljeni u funkciju oporavka gospodarstva“, naglasila je ministrica Tramišak.