Zagreb, 18. rujna 2020. ( HUPS) – Poremećaj tržišta u Njemačkoj koji je izazvan pojavom bolesti afričke svinjske kuge (ASK) te neuređenost tržišta poljoprivrednih proizvoda Hrvatskoj će nanijeti ogromne štete u svinjogojstvu nego da se ova bolest pojavila kod nas. Štete koje mogu nastati u ovom trenutku procjenjujemo na preko 100 milijuna eura. Zbog alarmantne situacija na tržištu Hrvatska udruga proizvođača svinja traži hitan angažman Vlade RH, a nudimo i rješenja koja bi mogla ublažiti posljedice ove novonastale situacije, izjavio je Krešimir Kuterovac predsjednik Hrvatske udruge proizvođača svinja, na konferenciji za novinare koja je održana danas u Čepinu u restoranu „Crna svinja“.

Članovi Udruge su najveći proizvođači prasadi, tovljači hrvatske prasadi i proizvođači genetskog materijala u Hrvatskoj koji godišnje proizvode oko 700. 000 svinja i drže 30.000 krmača.

Hrvatska  danas iz drugih zemalja EU uvozom pokriva i do 70 posto potreba za svinjskim mesom. Želimo da se boljom organizacijom  tržišta potakne razvoj svinjogojstva i smanji uvozni deficit, smanji ovisnost mesne industrija o uvozu sirovine, te da se dodatno valorizira domaća kvaliteta ( rođeno –uzgojeno –zaklano ) po uzoru na razvijene EU zemlje , a ono što je ključno da hrvatska proizvodnja osigura stabilnu opskrbu hranom naših građana. U našim trgovinama moramo osigurati zastupljenost domaćih proizvoda provedbom EU uredbe o uređenju tržišta, a treba istaknuti kako je Hrvatska jedina država EU koja ovu uredbu  primjenjuje u praksi djelomično, a koja omogućava da se domaće tržište koliko toliko zaštiti od nelojalne uvozne konkurencije, apeliraju iz Hrvatske udruge proizvođača svinja.

Iz Hrvatske udruge proizvođača svinja podsjećaju kako se  prošli tjedan dogodio najgori mogući scenarij za hrvatsko svinjogojstvo, budući da se u Njemačkoj pojavila bolest afričke svinjske kuge, što je izazvalo potrese na njemačkom tržištu zbog čega je cijena svinjskih polovica pala za čak 20 euro centi ili 13% u jednom tjednu, cijena prasadi srušena je za čak 30 %. Kako Njemačka nema mogućnosti plasmana na tržište Kine i zemalja Azije , za određeno razdoblje, odnosno uvedena je zabrana izvoza, ogromne količine svinjskog mesa iz ove zemlje kanal svoje prodaje pronaći će i u Hrvatskoj. Pri tome cijena neće biti bitna te će trgovački lanci zbog ove pojave ili prestati kupovati meso hrvatskih proizvođača ili će doći do strašnog pada cijena koji će dodatno uništiti domaću proizvodnju i na rub financijske isplativosti dovesti hrvatske proizvođače.

Cijena na burzi prije pada od 20 centi bila je 1,47 eura za toplu polovicu što je također bilo ispod referentne cijene EU od 1,509 eura za kilogram. Procjenjujemo da  cijena u Hrvatskoj pod pritiskom uvoznog mesa pasti   na  7,5 kuna po kilogramu žive vage što će gubitak po proizvedenom tovljeniku povećati na 100 kuna. To će na ukupno 13.000 proizvedenih svinja tjedno praviti tjedni gubitak od 1,3 milijuna kuna. Budući da hrvatski proizvođači nisu krivi za ovu situaciju, a rezultat bi mogao biti gori nego da se u Hrvatskoj pojavila afrička svinjska kuga (ASK) Udruga traži hitan angažman Vlade RH, istaknuo je Kuterovac.

Zbog ogromne prijetnje koja je pred hrvatskim svinjogojstvom Hrvatska udruga proizvođača svinja predlaže slijedeće hitne mjere:

  • U javnu nabave hrane u Hrvatskoj uvesti obavezni kriterije kratkih lanaca opskrbe hranom i proizvode iz nacionalnog sustava kvalitete „ NAŠE DOMAĆE“
  • Osigurati u proračunu sredstva za primjenu odobrenih programa EU o  dobrobiti životinja,  kao mjera državne potpore u iznosu od 50 milijuna kuna godišnje
  • Izvršiti ispravak izračuna broja uvjetnih grla svinja u Mjeri14 za 2019 i 2020 te sredstva  isplatiti  proizvođačima svinja ( iznos kojim su zbog nepravilnog obračuna od Agencije svinjogojci oštećeni je oko 15 milijuna kuna godišnje)
  • Izjednačiti status unosa robe ( ulaz roba iz EU)  s domaćom proizvodnjom kroz poreznu politiku. Naplatu PDV- a u primarnoj proizvodnji i preradi  izjednačiti sa statusom koji imaju robe koje dolaze sa unutarnjeg tržišta EU. Prilikom nabave roba odmah izvršiti prijenos porezne obveza na gotov proizvod što u praksi znači oslobađanje znatnog  obrtnog kapitala u sektoru i izjednačavanje unosa robe iz EU sa domaćom robom.

– Uspostavljanje obveznog sustava ugovaranja primarne proizvodnje –prerade i trgovačkih kanala ime se osigurava stabilna opskrbu proizvodima na tržištu i siguran plasman proizvedenih proizvoda

-Djelovati na stvaranje uvjeta za fer i korektno određivanje cijene na osnovi tržišnih pokazatelja u RH i okruženju, uspostava proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija 

-Razvoj sustava kvalitete i oznaka svinjskoga mesa i njihova marketinške valorizacija

-Zakon o poljoprivrednom zemljištu i njegova provedba treba biti kamen temeljac  sektora svinjogojstva. Sadašnje naznake provedbe Zakona idu u smjeru velikih problema zbog čega je potrebna temeljita revizija do sada učinjenoga te hitna izmjena i korekcija Zakona u koristi proizvođača.

Korona kriza osvijestila je stanje u hrvatskom agraru i pokazala kako je poljoprivredna suverenosti i samodostatnost u poljoprivreda od iznimne važnosti za opstanka poljoprivrede, proizvodnje i života u ruralnim područjima. Vlada RH stoga ne smije stvari prepustiti slučaju nego je nužna hitna akcija svih dionika kako bi ovu prijetnju u sektoru svinjogojstva što prije zaustavili i održali razinu proizvodnje, te radili na povećanju proizvodnje i razine samodostatnosti, zaključio je Kuterovac.