Zagreb, 21. kolovoza 2020. (jatrgovac.hr) – Velika većina građana, njih ukupno 87%, smatra da certifikati i oznake doprinose boljem imidžu tvrtki ili proizvoda na tržištu. Dakako, jedan od glavnih razloga postojanja oznaka i zahtjevnih certifikata odnosi se na podizanje razine kvalitete i sigurnosti u cijelom lancu stvaranja vrijednosti koji završava kod potrošača njegovom odlukom hoće li ukazati povjerenje određenom proizvodu ili usluzi.

Da vjeruju onome što certifikati ili oznake komuniciraju u našem anketnom istraživanju ističe 45% potrošača, a da vjeruju u vjerodostojnost samo određenih oznaka i certifikata navodi pak njih 44%. Preostalih 11% ispitanika naglašava da ne vjeruje u njihovu vjerodostojnost.

Četiri od pet građana Hrvatske prepoznaju Eko certifikat koji je na prvom mjestu po prepoznatljivosti (78% građana čulo je za ovaj certifikat). Potom dolazi oznaka Best buy koju prepoznaje 68% anketiranih, dok je po 46% udjela pripalo oznakama Odabrale mame i Superbrands.

Halal s 33% i Kosher certifikat s 30% jako su bliski po udjelu, a međusobno dosta blizu su i oznaka Odabrani proizvod godine s 21% te certifikat Poslodavac partner sa 17%, dok je na začelju Qudal s 9% poznatosti.

Osobito je znakovito u kojoj mjeri certifikati ili oznake utječu na odluku građana o kupnji proizvoda ili usluga. Naime, čak 80% građana ističe da će kod ponude sličnih proizvoda radije kupiti onaj koji ima certifikat ili određenu oznaku.

Na pitanje koje osjećaje u njima budi certificirani proizvod ili usluga gotovo podjednaki broj građana odgovara da je to sigurnost (52%), povjerenje (51%) i potvrda (48%). S nešto manjim udjelima dolaze potom osjećaji vrijednosti (31%) i zadovoljstva (18%).

Istraživanje su tijekom svibnja 2020. godine proveli Ja TRGOVAC magazin i agencija Hendal na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 16 godina.

U sklopu istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz slučajan odabir kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika.