Zagreb, 23. lipnja 2020. (HUP) – Na Izvanrednoj Skupštini HUP-Udruge malih i srednjih poduzetnika izabrano je novo vodstvo Udruge, predstavnici u Skupštini te kandidati za Vijeće članica, Nadzorni i Izvršni odbor. Za predsjednika Udruge izabran je Igor Škrgatić, vlasnik tvrtke  BE-ON Savjetovanje d.o.o., a zamjenik predsjednika je Hrvoje Soldan, vlasnik tvrtke Asi d.o.o.

HUP- Udruga malih i srednjih poduzetnika najveća je udruga od 30 granskih udruga koje djeluju unutar HUP-a, a mali i srednji poduzetnici čine preko 99% ukupnog broja poduzetnika, zapošljavaju gotovo tri četvrtine svih zaposlenih u poslovnim subjektima i generiraju tri petine ukupnog prihoda. Važnost malog i srednjeg poduzetništva u RH zaslužuje aktivnu udrugu koja će kvalitetno zastupati njihove interese unutar HUP-a, prema javnosti i svim ostalim dionicima, a ujedno raditi i na boljoj međusektorskoj suradnji.

Članovi najvećeg Izvršnog odbora, ujedno su i dopredsjednici Udruge: Andrija Lalić-Apipharma, Boris Antunović-Tehnoekspert d.o.o., Danko Sučević-Infokorp d.o.o.,Davorin Štetner-Kreator TV,Ivan Bračić-PIP d.o.o.,Ivan Senčar-Euro-Unit d.o.o.,Ivan Varat-Nobilis Expo,Jasmina Cvetković-Aurora colapis,Jerko Filipović-Intel Plan,Josip Rupčić-Naval Agent d.o.o.,Luka Vrga-Koleks,Ljubica Vugrek-Elcon Varaždin d.o.o.,Manuela Šola-Komunikacijski laboratorij,Mario Sekulić-Pinero d.o.o.,Mira Hajdić-Elekta-C d.o.o.,Mislav Munivrana-Ekotaxi,Mislav Sunara-Smartivo,Petar Šimić-Primacošped d.o.o.,Rikard Lumezi-AdriaBiz j.d.o.o.,Sadmir Hošić-Globalni Servis,Silvano Vlačić-Vlastelini d.o.o.

Igor Škrgatić diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a obrazovanje nastavlja na postdiplomskom studiju Organizacija i management na Ekonomskom fakultetu. Posljednjih 15 godina karijere proveo je na odgovornim funkcijama u bankarstvu i financijama, između ostalog kao Project Manager u Privrednoj banci Zagreb i član Uprave Triglav osiguranja. Posjeduje licence Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, brokera i zastupnika u osiguranju. U radu Hrvatske udruge poslodavaca sudjelovao je kao dopredsjednik Udruge malih i srednjih poduzetnika, predsjednik Koordinacije nebankarskih institucija na financijskom tržištu i predsjednik odnosno dopredsjednik Gospodarsko socijalnog vijeća Grada Zagreba.

Sa suprugom Sabine, Gradištanac Škrgatić je vlasnik i direktor Be-On savjetovanja, licenciranog kreditnog posrednika specijaliziranog za financijsko restrukturiranje građana i poduzetnika.