Bruxelles, 27. listopada 2022. (GIA) – Drugo izdanje Generalijeve inicijative SME EnterPRIZE, vodeće inicijative za promoviranje kulture održivosti među europskim malim i srednjim poduzećima, završeno je jučer u Bruxellesu nakon jednogodišnje potrage za najodrživijim malim i srednjim poduzećima u Europi.

Generali je okrunio 9 „Heroja održivosti” odabranih iz više od 6.600 malih i srednjih poduzeća diljem Europe na događaju na kojem su sudjelovali visoki tvorci politika, vodeći znanstvenici i intelektualci, kao i sama mala i srednja poduzeća.

Generali, zajedno sa stručnim znanstvenim odborom s članovima iz akademske zajednice, poslovnog svijeta i think-tankova, procijenio je kandidate na temelju njihove predanosti društvu, okolišu i zajednici, uključujući provedbu značajnih inicijativa održivosti u svojim poslovnim aktivnostima. Cilj je da mogu postati inspirativan model kolegama poduzetnicima te biti ambasadori održivosti.

Na događaju je također predstavljena pripadajuća Bijela knjiga koju je objavio laboratorij održivosti Škole za menadžment SDA Bocconi. Istraživanjem, kojim je ispitano više od 1.000 europskih malih i srednjih poduzeća, naglašeno je da iako je više europskih malih i srednjih poduzeća provelo modele održivog poslovanja, drugi su zaostajali, što je dovelo do zabrinjavajuće polarizacije. Također je objašnjeno da, iako su nacionalni planovi za oporavak i otpornost pomagali u naporima malih i srednjih poduzeća na njihovom putu prema održivosti, i dalje su postojale prepreke napretku, primjerice pristup održivom financiranju.

Istraživanje se bavi napretkom koji su europska mala i srednja poduzeća postigla u provedbi modela održivog poslovanja, izazovima s kojima se suočavaju te što šire donošenje politika i financijske zajednice mogu učiniti za stvaranje zelenijeg i uključivijeg gospodarstva.

Generali obilježava drugo izdanje svoje inicijative SME EnterPRIZE pozivajući Europu da pokaže hrabrost i viziju potrebnu za iskorištavanje potencijala malih i srednjih poduzeća. Mala i srednja poduzeća zajedno predstavljaju više od pola europskog BDP-a i čine 99 % poduzeća u EU; ona su temelj europskog gospodarstva i ključni su pokretači održive tranzicije.  Međutim, dok je poslovanje pod pritiskom, sada je pravo vrijeme da Europa ozbiljno shvati važnost održivosti. To znači održavanje okolišnih i društvenih ciljeva, kao i malih i srednjih poduzeća, u središtu glavnih političkih inicijativa, od Unije tržišta kapitala i europskog plana oporavka do nedavno najavljenog paketa pomoći malim i srednjim poduzećima te nadolazećih reformi energetskog tržišta.

CEO Generali Grupe Philippe Donnet tom je prilikom izjavio: „Ovo je veoma izazovno vrijeme za mala i srednja poduzeća koja su se morala suočiti s krizom koja je posljednjih nekoliko godina pogodila cijeli svijet. Europa je uložila velike napore u stavljanju okolišnih ciljeva i društvenih obveza u središte gospodarstva. Moramo nastaviti naprijed, sada više nego ikada. Mala i srednja poduzeća moramo držati u središtu svih glavnih političkih inicijativa kako bi se zadovoljile zelene i gospodarske ambicije EU-a, koje su u središtu izgradnje održive i otporne budućnosti za sve.”

Generalni direktor Generali Grupe, Marco Sesana, izjavio je: „Ova je inicijativa dio naše strategije „Lifetime Partner 24: Poticanje rasta”. Kao odgovoran osiguratelj, predani smo pomoći u održivoj tranziciji, a SME EnterPrize vodeća je inicijativa koja će nam pomoći u postizanju tog cilja. Danas u Bruxellesu, u srcu Europske unije, okupili smo stručnjake, donositelje politika i sama mala i srednja poduzeća kako bismo raspravljali o putu koji je pred nama te proslavili uspjeh. Bez malih i srednjih poduzeća jednostavno ne možemo postići uključivu i zelenu budućnost koju svi u Europi dijelimo.”

„Heroji održivosti” – „uspješno posluju čineći dobro”

Generali je odabrao „Heroje održivosti” među 6.600 malih i srednjih poduzeća koja su sudjelovala u izboru: radi se o poduzećima čije se djelovanje vrednovalo u područjima dobrobiti, okoliša i zajednice, a dolaze iz devet europskih država koje su se pridružile inicijativi: Austrija, Hrvatska, Češka Republika, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Portugal i Španjolska.

Voditeljica održivosti i društvene odgovornosti Generali Grupe Lucia Silva komentirala je: „Za izgradnju uključivije i zelenije budućnosti, mala i srednja poduzeća bit će od ključne važnosti. Kao odgovoran osiguratelj, Generali aktivno sudjeluje u poticanju održive tranzicije, a SME EnterPRIZE naša je vodeća inicijativa za postizanje tog cilja. Poduzeća koja smo danas prepoznali blistavi su primjeri koji pokazuju da je moguće poslovati s komercijalnim uspjehom, a istovremeno voditi brigu o okolišu i zajednici. Uspješno posluju čineći dobro.”

R.U.S.Z. GmbH (Austrija) nudi usluge popravka električne i elektroničke opreme u Beču te lobira za industriju recikliranja i održivu proizvodnju i potrošnju takvih dobara. Odbor je pohvalio R.U.S.Z. za njihovu „važnu inicijativu, s obzirom na to da električni otpad predstavlja značajan problem.”

Callidus Grupa d.o.o. (Hrvatska), poduzeće za informatičke usluge i savjetovanje koje se specijaliziralo za projekte održivosti, posebice projekt optimizacije prijenosa električne mreže, smanjenja potrebe za novim visokonaponskim vodovima te omogućavanja povezivanja novih izvora obnovljive energije s mrežom. Odbor je pohvalio „inovativnu uporabu digitalnih tehnologija u energetskom sektoru” društva Callidus Grupa, što dovodi do „pametnih mreža i ušteda energije i materijala koji se upotrebljavaju za izradu energetskih mreža.”

Sady sv. Prokopa s.r.o (Češka Republika), (voćnjaci sv. Prokopa), voćnjak blizu Temelina koji se fokusira na ekološke prakse uzgoja i nudi posao osobama s invaliditetom iz susjedstva. Odbor je društvo nazvao „izvanrednim projektom lokalne farme, koja je održiva te se može replicirati.”

Cycle Terre (Francuska), društvo koje pomaže ograničiti utjecaj ugljika građevinskog sektora s pomoću ekološki prihvatljivih materijala izrađenih od iskopanog tla. Odbor je društvu dodijelio dodatne bodove „za korištenje velike količine dostupnih izvora, koji se inače smatraju otpadom.”

Mint Future GmbH (Njemačka), platforma koja povezuje vozače električnih automobila s trgovinom emisijama stakleničkih plinova, omogućujući im da trguju svojim uštedama CO2 s društvima koja emitiraju veliku količinu ugljičnog dioksida te da ponovno ulože u projekte za zaštitu klime. Odbor je to nazvao „transformativnom idejom, jer mnogo vlasnika električnih vozila ili nije znalo za tu kompenzaciju ili nije znalo kako ponovno uložiti u projekte održivosti.”

Manual Divat Kft. (Mađarska), obiteljsko poslovanje izrade rukavica predano sporoj modi i kružnom gospodarstvu. Odbor je izdvojio fokus projekta na „doniranje otpadnih kožnih dijelova za uporabu u drugim artiklima te brendiranje rukavica kako bi korisnici mogli pratiti životni ciklus proizvoda.”

Agrimad srl (Italija), kalabrijski proizvođač lokalnih specijaliteta koji je postigao autonomnost u zelenoj energiji i poduzeo inicijative za podržavanje lokalne zajednice. Društvo, koje posluje pod obiteljskim prezimenom Madeo, istaknuto je zbog toga što „nudi prilike za zapošljavanje u regiji s visokim stopama emigracije” te zbog svog „fokusa na zapošljavanje mladih i na uključivanje zajednice.”

ALGAplus (Portugal), uzgajivač morske trave s inovativnim i okolišno odgovornim pristupom uzgoju proizvoda, koji je sam po sebi održivi resurs s primjenama diljem raznih sektora, primjerice u prehrambenoj industriji, kozmetici, biomaterijalima i ambalaži. Odbor je o inicijativi rekao da je „potencijal za doprinosom održivijoj budućnosti izvrstan.”

Nuevos Sistemas Tecnológicos S.L. (Španjolska), razvojni inženjeri projekta NaviLens, koji pomaže slabovidnim osobama da se snađu u nepoznatim okruženjima s pomoću mobilnog uređaja kojim otkrivaju i komuniciraju informacije s određenih QR kodova. Odbor je to nazvao „revolucionarnom inovacijom koja će naša društva učiniti uključivijima.”

Bijela knjiga Sveučilišta Bocconi

Bijela knjiga Sveučilišta Bocconi objavljuje rezultate velikog istraživanja vlasnika malih i srednjih poduzeća o njihovom pristupu održivosti. Također analizira kako nacionalni planovi za oporavak i otpornost EU-a mogu uključiti inicijative koje mogu pružiti podršku malim i srednjim poduzećima te kako se razvijaju financijski proizvodi, što bi također moglo pomoći malim i srednjim poduzećima u njihovim nastojanjima održivosti.

Ključne točke

Istraživanje malih i srednjih poduzeća:

  • Postoji „rastuća polarizacija” između poduzeća s planovima održivosti i poduzeća bez takvih planova.
  • 41 posto anketiranih vlasnika malih i srednjih poduzeća izjavilo je da su proveli strategiju održivosti ili da će je provesti u bliskoj budućnosti.
  • 43 posto je izjavilo da uopće ne planira provesti prakse zelenog i društveno odgovornog poslovanja, što je porast od 20 posto prije dvije godine.
  • Većina je ispitanika izjavila da je provođenje poslovne strategije koja uzima u obzir okoliš i društvo rezultiralo većim zadovoljstvom korisnika, boljim ugledom te učinkovitijim pa čak i povećanim tržišnim udjelom.

Nacionalni planovi za oporavak i otpornost:

  • Države članice premašuju cilj postavljen za inicijative usmjerene prema tranziciji na zeleno gospodarstvo.
  • Mala i srednja poduzeća mogu imati neizravne koristi od infrastrukture i inicijativa specifičnih za sektor.
  • Mala i srednja poduzeća mogu imati izravne koristi od inicijativa namijenjenih pružanju podrške pojedinim poduzećima u njihovoj tranziciji.

Pristup održivom financiranju:

  • Svijet financija razvija dosad nezabilježen broj ESG proizvoda.
  • Broj uključenih malih i srednjih poduzeća još je uvijek ograničen, ali postoje primjeri dobrih praksi.
  • Programi kreditnih jamstava, skupovi obveznica i osiguravateljski proizvodi imaju potencijal ponuditi financijske opcije malim i srednjim poduzećima.

Ovdje možete preuzeti Bijelu knjigu.

Izvor: Abeceda komunikacije/Generali osiguranje