Solin, 26. veljače 2024. (GIA) – Objavljen je nerevidirani financijski izvještaj AD Plastik Grupe za 2023. godinu u kojoj su ostvareni osjetno bolji rezultati nego godinu ranije. Poslovni prihodi Grupe porasli su za 17,3 posto i iznose 129,22 milijuna eura, dok su prihodi na tržištima EU i Srbije viši za 20,5 posto te njihov udio u ukupnim prihodima Grupe planirano raste i iznosi 88,3 posto.

Povećanje narudžbi kupaca uslijed normalizacije u dobavljačkim lancima i nabavi poluvodiča te is-poruka za nove modele vozila ukazuju na dugo očekivani početak oporavka automobilskog tržišta. EBITDA iznosi 7,72 milijuna eura na razini Grupe i značajno je viša od one ostvarene godinu ranije, a neto gubitak od 1,1 milijun eura također je pozitivan pomak u odnosu na gubitak od 9,7 milijuna eura ostvaren godinu ranije.
„Nakon nekoliko godina neizvjesnosti, konačno možemo reći kako je primjetan pozitivan zaokret na automobilskom tržištu. U skladu s time rastu i narudžbe naših kupaca, a započinje i proizvodnja novih modela vozila. U protekloj smo godini imali 30 aktivnih projekata, od čega su tri započela, a za njih 18 očekuje nas početak serijske proizvodnje tijekom 2024. Istovremeno, svoje smo prodajne aktivnosti maksimalno usmjerili na bolje popunjavanje kapaciteta i ugovaranje novih poslova. U 2023. smo ugovorili još 112 milijuna eura novih poslova, što je sveukupno 317 milijuna eura novou-govorenih poslova u posljednje dvije godine. To je smjer kojim sigurno nastavljamo i u narednim razdobljima“, izjavio je predsjednik Uprave AD Plastik Grupe Marinko Došen.

Ranije spomenuti porast narudžbi kupaca pozitivno je utjecao na iskorištenost kapaciteta, a uz nor-malizaciju cijena energenata i materijala pozitivan je utjecaj razvidan i na kretanju marži i profitabil-nosti, unatoč inflatornim pritiscima. Uz uspješnu realizaciju povećanih zahtjeva kupaca, bolju iskori-štenost kapaciteta i troškovnu efikasnost, usmjerenost kompanije u najvećem je dijelu bila na uspje-šnoj realizaciji razvojnih i industrijalizacijskih aktivnosti.
Priprema novih projekata koja je obilježila proteklu godinu iziskivala je dodatna ulaganja u specifičnu opremu te privremeno financiranje izrade alata, zbog čega je očekivano povećana zaduženost. No, početkom serijske proizvodnje novih projekata uobičajeno započinje i ciklus razduživanja, što se može očekivati u narednim razdobljima.
„Pred nama je početak serijske proizvodnje velikog broja novih projekata i potpuno smo usmjereni na njihovu uspješnu realizaciju. Početak serijske proizvodnje ima pozitivan utjecaj na prihode i pro-fitabilnost što očekujemo u narednim razdobljima. Kvaliteta isporuka, bolja iskorištenost kapaciteta i troškovna efikasnosti permanentno su na vrhu naše ljestvice prioriteta. Istovremeno, posebnu po-zornost posvećujemo istraživanju i razvoju novih proizvoda kako bismo dosegli višu razinu njihove složenosti, unaprijedili svoju konkurentnost i zadržali status pouzdanog i kvalitetnog partnera. Nova je godina započela poprilično ubrzano, ambiciozno i optimistično, a vjerujem kako su dobri temelji postavljeni u prethodnom razdoblju preduvjet daljnjeg jačanja naše pozicije na globalnom tržištu“, rekao je Došen.

Izvor: AD Plastik

Objavljeno 26. veljače 2024. Sva prava pridržana PoslovniFM