Bjelovar, 4. listopada 2021. (GIA) – Međunarodna grupa SeneCura, specijalizirana za skrb za starije i nemoćne, nastavlja širenje svojeg poslovanja u Hrvatskoj akvizicijom Doma za starije i nemoćne Vita Nova u Bjelovaru.

SeneCura, sa sjedištem u Beču, posluje više od 20 godina na području Austrije, Češke i Slovenije, a u Hrvatskoj posluje od 2020. godine. Nakon preuzimanja Doma za starije i nemoćne Severović u Novakima Bistranskim, ove je godine uslijedilo  preuzimanje doma Drugi dom Gaj i njegove poslovnice Drugi dom Sesvete.

Najnovija akvizicija je Dom za starije i nemoćne Vita Nova u Bjelovaru koji posluje od 2012. godine. Dom Vita Nova ima 180 kreveta u 118 soba. Za korisnike doma brine stručni tim koji se sastoji od glavne medicinske sestre, socijalnog radnika, radnog terapeuta te fizioterapeuta, a osim pružanja skrbi Dom Vita Nova svojim korisnicima na raspolaganju nudi praonicu rublja i frizerski salon. Također, objekt ima restoran i park s jezerom.

Kao uvijek, visoka kvaliteta poslovanja i skrbi za korisnike u Domu Vita Nova bila je ključna u donošenju odluke o kupovini i integraciji doma u SeneCura grupu. Izvršni direktor SeneCura grupe Anton Kellner ističe da je nastavak širenja u skladu sa željom da u Hrvatskoj ponude najvišu kvalitetu skrbi prema standardima izvrsnosti SeneCura grupe.

„Iz iskustva znamo da je svaki novi dom kojeg integriramo u našu Grupu poseban te iz tog razloga svaki zahtjeva individualan pristup integraciji. Kao i dosad, prvo ćemo upoznati interne radne procese, a zatim poslovanje prilagoditi SeneCura standardima kao i propisanim nacionalnim normama.“, rekla je Jasna Krijan, regionalna direktorica domova za starije osobe SeneCura u austrijskoj Koruškoj i operativna direktorica u Hrvatskoj.

Sve domove unutar SeneCura grupe obilježavaju najviši standardi u kvaliteti usluge skrbi i njege o korisnicima. Njih nadopunjavaju raznoliki programi, poput znanstvenog upravljanja boli, palijativne skrbi, radne terapije, remobilizacije i fizioterapije. Raznovrsne aktivnosti koje se nude korisnicima najvažniji su dio ponude SeneCure. Središnji Odjel za upravljanje kvalitetom postavlja i ujednačava standarde za sva tržišta na kojima je ova grupa prisutna, s ciljem da svaka ustanova bude primjer najbolje prakse u sestrinstvu, socijalnoj skrbi, ali i širokom spektru mnogih drugih usluga prema potrebama korisnika.

Izvor: Komunikacijski ured Foto: SeneCura

Objavljeno 4. listopada 2021. Sva prava pridržana ©poslovniFM