Zagreb, 10. studenoga 2020. (Fina) – Prema podacima iz Jedinstvenog registra računa, u hrvatskim kreditnim institucijama (bankama, štednim bankama i štedionicama), prema stanju od 30. listopada 2020. godine, bilo je ukupno 10.159.060 otvorenih računa, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, manje za 3,97 %.

Vrste i broj otvorenih računa poslovnih subjekata i građana

Od ukupnog broja otvorenih računa, njih 7.686.177 odnosi se na transakcijske račune kojih je 1,8 % manje u odnosu na prethodno razdoblje. Preostalih 2.472.883 računa odnosi se na štedne račune od kojih je 863.661 onih s oročenim novčanim sredstvima, 1.219.012 računa štednje po viđenju, 366.915 računa stambene štednje te 23.295 računa depozita u kreditnim unijama.

Od ukupnog broja građana u Republici Hrvatskoj, kojih je prema popisu iz 2011. godine 4 284 889, njih 3 759 396 ima otvoren jedan ili više računa u hrvatskim kreditnim institucijama.

Najveći pad broja otvorenih računa odnosi se na stambenu štednju (14,79%), te štednju po viđenju (11,08%), dok je jedini porast u odnosu na prethodnu godinu zabilježen kod broja računa depozita u kreditnim unijama (3,49%).

Vrsta i broj otvorenih računa u poslovnim bankama – podaci iz JRR-a na dan 30.10.2020. godine i usporedba s rezultatima na dan 30.10.2019. godine