ZAGREB, 1. veljače 2023. (GIA) – Prilikom javnog otvaranja ponuda za natječaj koji je raspisao HOPS (Hrvatski operater prijenosnog sustava d.d.) za Izvođenje radova na revitalizaciji DV 220 kV Konjsko – Krš Pađene – Brinje utvrđeno je da je zaprimljena jedna ponuda i to zajednice ponuditelja Dalekovod d.d. i  Victor Energy d.o.o.

Procijenjena vrijednost radova navedenog projekta iznosi ukupno 19.244,807,22 EUR.

Dalekovod 220 kV Konjsko – Brinje dio je izuzetno značajne elektroenergetske veze 220 kV nazivnog naponskog nivoa, koja povezuje središnju Hrvatsku s njezinim južnim dijelom. Iako su tijekom proteklih godina provođene mjere redovitih održavanja, značajnije obnove i revitalizacija cjelokupne trase nije bilo, što znači kako je životni vijek trenutno ugrađene elektromontažne opreme na samom kraju.

Uz navedeno, spomenuti dalekovod posebnu važnost ima uzimajući u obzir značajan porast obnovljivih izvora energije priključenih na prijenosnu mrežu južnog dijela Hrvatske.

Uzimajući u obzir životnu dob, značaj  te potrebu za povećanjem njihove prijenosne moći s 300 MVA na minimalno 580 MVA, projektom je predviđena njihova cjelovita obnova čime će se produžiti životni vijek predmetnih građevina. U tu svrhu predviđeno je korištenje HTLS (visokotemperaturne-niskoprovjesne) vodiče.

Trenutna elektroenergetska veza 220 kV nazivnog naponskog nivoa građena je 1960.-ih godina, povezujući dva čvrsta elektroenergetska čvorišta, TS Mraclin i TS Konjsko. Navedena veza je građena kao DV 220 kV TS Konjsko – RP Brinje i DV 220 kV RP Brinje – TS Mraclin. Naknadno je na rasklopište Brinje priključen i DV 220 kV HE Senj – RP Brinje, da bi u konačnici u postrojenju Brinje, ponajprije zbog potreba napajanja autoceste A1, bila ugrađena i transformacija 220/35 kV čime ovo postrojenje postaje TS Brinje.

Tijekom 2019. godine, a nakon izgradnje VE Krš Pađene ukupne snage 142 MW, ista je priključena na prijenosnu mrežu 220 kV čime nastaju dvije nove elektroenergetske cjeline, DV 220 kV Konjsko – Pađene i DV 220 kV Brinje – Pađene.

Dalekovod koji je predmet natječaja i koji će proći proces revitalizacije je jednostruki, a izgrađen je na čelično-rešetkastim stupovima oblika glave „jela“ i „dunav“. Ukupna duljina trase je 210.32 km, a od čega se na dionicu TS Konjsko – TS Pađene odnosi 65.5 km na ukupno 174 stupa, dok je dionica TS Pađene -TS Brinje u dužini 144.82 km na ukupno 413 stupova.

Izvor i foto: Dalekovod/Millenium promocija

Objavljeno 1. veljače 2023.