Zagreb, 5. veljače 2021. (EBRD) – Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) investirala je 9 milijuna eura u obveznice Erste&Steiermaerkische banke, hrvatske podružnice austrijske Erste Group Bank AG, izdane u ukupnom iznosu od 45 milijuna eura i uvrštene na Zagrebačkoj burzi.

Obveznice su uglavnom plasirane lokalnim institucionalnim ulagačima. Ovo je prva investicija EBRD-a u obveznice podložne EU regulativi o Minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze (MREL) u Hrvatskoj. Ovo su također i prve takve obveznice izdane od strane hrvatske financijske institucije od početka primjene EU okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava (BRRD) i MREL smjernica u Hrvatskoj.

Prema navedenoj regulativi, banke su obvezne ispuniti ciljani minimalni iznos regulatornoga kapitala i podložnih obveza koji osigurava sposobnost kreditne institucije da apsorbira odgovarajući iznos eventualnih gubitaka i da po potrebi bude dokapitalizirana dostatnim iznosom, kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja institucije tijekom i nakon razdoblja krize. MREL regulativa predstavlja jedan od ključnih alata za uspješniju sanaciju banaka.

Sredstva prikupljena ovim izdanjem, Erste banci će omogućiti regulatorno usklađivanje, diversifikaciju izvora financiranja i veću otpornost na krize. Izdavanje obveznica također će doprinijeti razvoju lokalnog tržišta kapitala u Hrvatskoj i poticanju zelenih i održivih investicija, što predstavlja dva ključna cilja EBRD-a u Hrvatskoj.

Ovo je prvi put da će obveznica koju je izdala hrvatska banka usvojiti kriterije prihvatljivosti za zelenu ekonomiju (GET), s tim da će većina EBRD-ovog ulaganja biti usmjereno prema projektima koji ispunjavaju zelene kriterije – uglavnom obnovljive izvore energije i certificiranu zelenu gradnju.

Ukupno je EBRD do danas u 226 projekata uložio više od 3,97 milijardi eura u Hrvatsku.