Zagreb, 1. prosinca 2023. (GIA) – Očekuje se da će se novim sporazumom između Europske investicijske banke (EIB) i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) staviti na raspolaganje pola milijarde eura novih financijskih sredstava za hrvatska mala i srednja poduzeća, poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i subjekte javnog sektora. Ugovorne strane potpisale su prvu tranšu u iznosu 200 milijuna eura od sveukupno odobrenog zajma u iznosu 500 milijuna eura, a koji je prvenstveno usmjeren na potporu lokalnim malim i srednjim poduzećima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije. Sporazum će između ostalog pomoći HBOR-u u apsorpciji bespovratnih sredstava EU-a i strukturnih fondova, te se očekuje da će pomoći u mobiliziranju ulaganja u hrvatsko gospodarstvo u iznosu do milijardu eura.

„HBOR je vodeći pružatelj zelenog financiranja u Hrvatskoj, što je ključni prioritet EIB-a u okviru Plana djelovanja klimatske banke“, komentirala je potpredsjednica EIB-a Teresa Czerwińska. „Cijenimo nedavni napredak HBOR-a na tom području, posebno u pogledu njegovih sustava i standarda upravljanja okolišem i društvom, te nam je zadovoljstvo da mu možemo delegirati odluke o zelenom financiranju. Također razmatramo pružanje besplatne savjetodavne pomoći kako bismo podržali instituciju u konsolidaciji njezine uloge vodećeg zelenog financijera na hrvatskom tržištu.

„Izuzetno mi je drago što smo potpisali još jedan ugovor s Europskom investicijskom bankom, vodećom financijskom institucijom na području održivog financiranja. Kroz dugogodišnju suradnju, Hrvatska banka za obnovu i razvitak aktivno je usvajala znanja i crpila iskustva od EIB-a. Raduje me što je trud koji su naš menadžment i zaposlenici uložili u stjecanje novih znanja doveo do istinske transformacije HBOR-a u predvodnika u financiranju projekata usmjerenih na očuvanje okoliša, te izgradio povjerenje kod EIB-a. Sredstva ovog ugovora potaknut će razvoj malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća, kao i javnih institucija te pomoći tranziciji Europske unije ka ugljičnoj neutralnosti. Ovim ugovorom ponovno se potvrđuje uloga HBOR-a kao vodeće institucije u Hrvatskoj za financiranje zelenih projekata“, izjavio je mr. sc. Hrvoje Čuvalo, predsjednik Uprave HBOR-a.

EIB i HBOR su se sporazumjeli da će 70% sredstava biti usmjereno na mala i srednja poduzeća te poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, dok će ostatak biti namijenjen potpori, između ostalih, subjekata javnog sektora u zemlji. Od ukupnog iznosa, oko 20% novih sredstava namijenjeno je zelenim projektima, uključujući i sektore kao što su energetska učinkovitost i proizvodnja čiste energije, održivi promet i zaštita okoliša u skladu s politikom grupe EIB-a: Plan djelovanja klimatske banke.